Overslaan en naar de inhoud gaan
project

DigitOF

De digitaliseringsgolf heeft grote gevolgen voor de interactie van bedrijven met hun externe omgeving. Door digitale applicaties wordt de dienstverlening gepersonaliseerd en geoptimaliseerd. Binnen dit project willen we onderzoeken hoe digitalisering ook de interne omgeving van bedrijven veranderd heeft. 

 • Veel literatuur rond ‘digitaliseringseffecten’ focust op ‘de werknemer’ en gaat voorbij aan de heterogeniteit van het personeelsbestand. Office managers (OM) maken veel gebruik van digitale technologieën. Zij vormen de focus van dit project.
 • We vinden in de literatuur vooral info over positieve effecten van digitalisering. Zo zou dit leiden tot hogere jobtevredenheid en een betere work-life balance, maar er is weinig onderzoek waarin deze relaties bewezen worden, zeker voor de functie van OM.
 • Onderzoek heeft de relatie tussen gebruik van technologie en o.m. stress en burn-out gestaafd, maar er is weinig geweten over andere negatieve side-effects.

Dit leidt tot volgende onderzoeksvragen:

 1. “Welke digitale toepassingen worden vandaag door Vlaamse OM gebruikt?” Dit leidt tot de ontwikkeling van een digitOF-index. A.d.h.v. exploratieve factoranalyse gaan we na of deze index onderverdeeld kan worden in verschillende dimensies (zie ook onderzoeksvraag 2).
  Methode: Literatuurstudie, expertinterviews (OM)
 2. “In welke mate leidt het multitaskend gebruiken van deze digitale toepassingen tot een hoger of lager niveau van jobkwaliteit/jobtevredenheid bij OM?” We gaan na of er een verschil is in de invloed naargelang de dimensie van a) digitale toepassingen (cf. digitOF-index bij onderzoeksvraag 1), b) jobkwaliteit en c) jobtevredenheid.
  Methode: Grootschalige kwantitatieve bevraging (OM)
 3. “Wat zijn de voornaamste positieve en negatieve associaties van OM met digitalisering van de werkomgeving?”
  Methode: Diepte-interviews (OM)