Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Deep Design Dreams

Probleemschets
De technologische evolutie binnen artificiële intelligentie (AI) zit de laatste jaren in een stroomversnelling en impacteert ook de creatieve ontwerppraktijk. Gaandeweg worden alsmaar meer creatieve beslissingen uit handen gegeven aan machines en genomen door neurale netwerken. De vraag dringt zich op of het hier gaat om een vorm van automatisatie dan wel dat de problematiek dieper reikt, tot in de kern van de creatieve ontwerppraktijk. De transitie die de creatieve ontwerpsector doormaakt zet de ontwerper voor grote uitdagingen en zal mogelijks een andere rolinvulling met zich meebrengen.

Onderzoeksvragen
Hoe kan je als ontwerper creatief en innovatief anticiperen op de vakspecifieke uitdagingen die de technologische evolutie binnen AI oproept, waarbij alsmaar meer creatieve beslissingen genomen worden door neurale netwerken?

  • Hoe worden neurale netwerken vandaag ingezet in de brede ontwerpsector?
  • Welke huidige ontwikkelingen binnen AI zullen een aanzienlijke impact kunnen hebben op het werkveld op de middellange termijn?
  • Welke veranderingen brengen deze evoluties met zich mee voor de rol van ontwerper?
  • Hoe kan je als ontwerper anticiperen op mogelijke veranderingen, veroorzaakt door de implementatie van AI, binnen de ontwerpsector?