Overslaan en naar de inhoud gaan
project

De Vlaamse Paralegal

Probleemschets

De opleidingen Rechtspraktijk aan de Vlaamse Hogescholen groeien en afgestudeerde paralegals vinden vlot een plaats op de arbeidsmarkt. Toch zitten werkgevers en paralegals zelf nog met heel wat vragen omtrent de exacte positie van de paralegal op de arbeidsmarkt: Wie is die Vlaamse paralegal juist? Voor welke functies zijn ze geschikt? Welke taken kunnen ze uitoefenen? Wat is het verschil met een bachelor in de rechten?...

Het is duidelijk dat rechtspractici als relatief nieuwe beroepsgroep in Vlaanderen nog geen duidelijk beroepsprofiel hebben. Hierdoor kampen ze met een gebrek aan waardering, eigen beroepsidentiteit en beroepstrots. Ook werkgevers kennen paralegals nog te weinig om hen voldoende naar waarde te schatten.

Dit leidt tot de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek: Wat is de positie van de Vlaamse rechtspracticus in het juridische beroepenveld?

Onderzoeksopzet

Hogeschool Vives heeft in 2014 reeds onderzoek uitgevoerd naar het profiel en de beroepsrol van de Vlaamse paralegal.  Om de resultaten representatief en up-to-date te maken, is uitgebreider onderzoek op Vlaamse schaal nodig. Alle Vlaamse hogescholen die de opleiding Rechtspraktijk aanbieden zullen samenwerken aan dit uitgebreid onderzoek om het verloop van de functievorming van de paralegal in kaart te brengen.

Het betreft een onderzoek met een tweejarige looptijd. Tijdens het 1ste projectjaar zullen alle hogescholen de kant van de werknemer van naderbij bekijken door een grootschalige online bevraging (kwantitatief) uit te voeren bij alumni van de opleiding Rechtspraktijk. In de vragenlijst zal o.a. gepeild worden naar volgende zaken:  functiebenaming en functieomschrijving, takenpakket (administratief, juridisch, taalkundig, organisatorisch, …), jobtevredenheid en evolutie beroepsloopbaan. Tijdens het 2de projectjaar zal de kant van de werkgever bestudeerd worden.

De resultaten van alle onderzoeksfasen zullen op de website www.rechtspracticus.be verschijnen.