Overslaan en naar de inhoud gaan
project

De Health Care Management Assistant (HCMA): Onbekend of onbemind?

Probleemschets

De zorgsector in België kampt met een sterk tekort aan personeel. Deze schaarste werd nog vergroot door de coronacrisis, omdat veel medische praktijken en ziekenhuizen niet in staat waren om stagiaires aan te nemen. In België en Nederland trekt men bijgevolg aan de noodklok om bewustwording te creëren voor het gebrek aan (praktijk)assistenten en Health Care Management Assistants (HCMA’s), aangezien voorspeld wordt dat dit tekort in de toekomt nog zal toenemen. 

Aan de basis van dit probleem ligt enerzijds een beperkte taakinvulling van de huidige HCMA’s en anderzijds een te kleine toe- en uitstroom van nieuwe studenten op de arbeidsmarkt. In het verleden werden verschillende rekruteringsmethoden gebruikt om een job, organisatie of sector aantrekkelijker te maken, zoals onder andere employer branding, testimonials of organizational impression management. Wanneer een sector te kampen heeft met een overaanbod jobs die niet worden ingevuld, is het namelijk de taak van de organisaties om de toekomstige werknemers goed te informeren over de sector, over de openstaande vacatures en over het type werknemer waar men naar op zoek is. 

Dit project wil nagaan hoe een sector (i.e. de zorgsector) aantrekkelijker kan worden gemaakt voor toekomstige werkkrachten en hoe we deze aantrekkelijkheid kunnen implementeren in een rekruteringscommunicatiecampagne. Door een eerste inzicht te krijgen in de redenen waarom werknemers (niet) in de zorg stappen of studenten (niet) voor een job in de zorgsector kiezen, kunnen we hopelijk met behulp van de juiste (jobbranding)methoden de job en de sector aantrekkelijker maken. Tot slot zouden de resultaten van dit project geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere knelpuntberoepen die nood hebben aan een grotere instroom van studenten om aan de vraag van de markt te kunnen beantwoorden.

Onderzoeksvragen

Wat zijn de drijfveren en drempels om (niet) in de zorgsector te stappen? Wat is de mogelijke rol van jobbranding om de functie van health care management assistant aantrekkelijker te maken? Hoe kunnen we de rekrutering van knelpuntberoepen of beroepen die kampen met een tekort verbeteren (zoals de health care management assistant)? 

Lees hier de resultaten

Onderzoeksrapport: 'De Health Care Management Assistant: Onbekend of onbemind?'

Onderzoeksrapport: 'De Health Care Management Assistant: Onbekend of onbemind?'

Ik ga akkoord met de privacy policy

White Paper: 'De Health Care Management Assistant: Onbekend of onbemind?'

White Paper: 'De Health Care Management Assistant: Onbekend of onbemind?'

Ik ga akkoord met de privacy policy