Overslaan en naar de inhoud gaan
project

COBIADO: Constructieve bijdragen van Agogisch deskundigen in ouderenwerking

Vanuit de overheid worden ouderen gestimuleerd om  langer zelfstandig thuis te wonen.  De groep ouderen in woonzorgcentra (WZC) wordt  bijgevolg steeds ouder en hulpbehoevender.  Voor deze groep is het WZC hun thuis. Het woonzorgcentrum focust zich naast de zorg ook meer en meer op het wonen en (samen)leven. Een thuis bieden betekent meer dan enkel het voorzien van  medisch passende zorg.   Wanneer kunnen deze  kwetsbare ouderen nu zeggen: “Ik voel me hier thuis”?

Het project COBIADO wil het begrip “a sense of home” introduceren als ortho-agogisch concept binnen de ouderenzorg  en de sector inspireren om hiermee aan de slag te gaan.

In een eerste deel van dit project  worden een aantal  kernbegrippen als  hechting, identiteit, controle, autonomie, inclusie  verbonden aan het concept “a sense of home”  als een sensitizing concept binnen  kwaliteit van leven. Dit wordt gedocumenteerd door literatuurstudie. 

In een tweede luik wordt via focusgroepen nagegaan  wat  sleutelfiguren binnen de zorg  onder “a sense of home” verstaan. 

Hoe bewoners zelf  “a sense of home”  beschrijven en invullen wordt via diepte interviews  in kaart gebracht : Wanneer is het WZC voor hen een thuis? Hoe maken zij er hun thuis van? Wat  helpt of wat verhindert hen  om zich thuis te voelen?. 

Doorheen het onderzoek worden voorbeelden van goede praktijk geïnventariseerd  en afgetoetst bij de bewoners. Het resultaat moet een praktijkboek worden waarin ‘sense of home’ gestalte kan krijgen binnen de zorg voor kwetsbare ouderen.