Overslaan en naar de inhoud gaan

Als ik burgemeester ben... Kinderen en jongeren over Antwerpen

Begeleiding van het Antwerpse jeugdwerk in de opmaak van een memorandum van kinderen en jongeren. De begeleiding omvatte een methodische ondersteuning, analyse en verslagneming, training van jeugdwerkers in het het afnemen van de interviews.

Kinderen en jongeren vormen een zeer grote groep binnen de stedelijke bevolking (38,6%) in Antwerpen. De uitdagingen waar de stad als geheel voor staat, zijn vanzelfsprekend ook de uitdagingen waar kinderen en jongeren mee geconfronteerd worden. Op hun eigen manier, in hun leefwereld, komen ook zij in contact met heel wat beleidsthema’s. Thema’s als werk en onderwijs, vrije tijd, mobiliteit, veiligheid of openbare ruimte zijn belangrijk, voor alle inwoners, voor alle leeftijden. De blik van jongeren is dus niet enkel relevant voor het jeugdbeleid binnen de stad, maar voor alle beleidsdomeinen. Met dit onderzoek brengen we in kaart wat het perspectief van kinderen en jongeren is op de beleidsthema’s van de stad. We vertrokken hiervoor vanuit het ‘Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’. We maakten een vertaalslag van de zware politieke thema’s naar de leefwereld van kinderen en jongeren en ontwikkelden nieuwe methodes om kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar op hun niveau te bevragen over politieke en maatschappelijke thema’s.

Het memorandum heeft een drieledige doelstelling:

  1. De wensen en bezorgdheden van kinderen en jongeren in de stad in kaart brengen en deze wensen en bezorgdheden waarheidsgetrouw weergeven;
  2. Deze stem van kinderen en jongeren combineren met en afzetten ten opzichte van de ervaringen van de organisaties uit de jeugdwerksector, verzameld in het jeugdsectoroverleg;
  3. Hanteerbare aanbevelingen aan het beleid doen die, indien ze opgenomen worden in het toekomstige beleid, antwoorden kunnen bieden aan actuele uitdagingen die kinderen en jongeren in de stad ervaren.

Download hier het rapport: