Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Actief Weten

Kan actieonderzoek in een geactualiseerde vorm haar relevantie voor het sociaal werk terugwinnen? Kunnen we de transfer maken uit andere agogische disciplines naar het sociaal werk? In dit praktijkgericht onderzoek zochten we naar oude en nieuwe inzichten. We koppelden een verfijning en transfer van de methode naar het sociaal werk aan een conceptuele onderbouwing ervan. Het onderzoek liep parallel aan lopende (internationale) projecten waarin actieonderzoek centraal stond. We kwamen op een kwalitatief spoor aan een technisch-operationeel kader voor actieonderzoek en participatief onderzoek, met oog voor de gemeenschapsversterkende en emanciperende impact die dit soort onderzoek kan hebben. Het project resulteerde in een handleiding/houvast voor actieonderzoek en ruimer participatief onderzoek in het sociaal werk, een trainingsmodule en een internationaal event.