Overslaan en naar de inhoud gaan
Preventieadviseur niveau 2 (maandaggroep) - prom 146

Preventieadviseur niveau 2

Iets voor jou?

Ben je geïnteresseerd in wat organisaties allemaal moeten (wettelijk) en kunnen (willen) doen om het welzijn van de werknemers te bewaken? Heb je voeling met organisaties en wil je je steentje bijdragen om het welzijn (zowel technisch als organisatorisch als mensgericht) van iedereen binnen de werkcontext te verbeteren? Dan is een job als preventieadviseur iets voor jou!

Wil je aan de slag als preventieadviseur, dan moet je een 'aanvullende vorming' doorlopen. De grootte en de risicograad van een organisatie bepalen het vereiste opleidingsniveau van de preventieadviseur. Bedrijven met 200 tot 1000 werknemers hebben een 'aanvullende vorming' preventieadviseur niveau 2 nodig.

Wat leer je?

Deelnemers worden via deze opleiding voorbereid op hun toekomstige functie als preventieadviseur. Zij:

 • maken kennis met de verschillende aspecten van het welzijnsgebeuren: wettelijk kader, betrokken actoren, structuren in het preventiebeleid, opsporen van risico’s;
 • krijgen tijdens de basismodule les over de basiskennis m.b.t. de verschillende welzijnsdomeinen
 • diepen deze kennis rond bepaalde thema's verder uit tijdens de specialisatiemodule;
 • leren een aantal vaardigheden die specifiek van toepassing zijn op deze functie, zoals communiceren, coachen en overtuigen;
 • nemen deel aan oefeningen en workshops (individueel en/of in groep) om de leerstof toe te passen.

De opleiding is opgebouwd zoals vereist in titel 4 van boek II van de codex over het welzijn op het werk, dat je kan raadplegen op de website van FOD WASO. Zoals je daar leest, bestaat de opleiding uit een multidisciplinaire basismodule en een specialisatiemodule niveau 2. Wanneer je beide modules tot een goed einde brengt, ontvang je het getuigschrift preventieadviseur niveau 2.

In de basismodule mag je het volgende verwachten:

 • klassikale lessen - 22 lesdagen
 • workshops om de leerstof in praktijk te brengen
 • afsluitmoment met verplichte aanwezigheid
 • VOL-VCA examen en schriftelijk open boek examen

Het lesprogramma kan je hier raadplegen.

De specialisatiemodule bestaat uit

 • klassikale lessen - 17 lesdagen
 • groepsopdrachten om de leerstof in praktijk te brengen
 • 2-daags synthesemoment met verplichte aanwezigheid
 • mondeling open boek examen met schriftelijke voorbereiding
 • eindwerk met presentatie voor een jury

Je kan hier het lesprogramma raadplegen.

Praktische informatie

 • De vaste lesdag van deze opleiding is een maandag. Er zijn in totaal 39 lesdagen die lopen van 9u tot 16u15 (behoudens uitzonderingen). Is dit geen geschikte dag voor jou om de lessen te volgen? We bieden deze opleiding 4 x per jaar aan, telkens met een andere vaste lesdag.  
 • Toelatingsvoorwaarden: Voor deze opleiding gelden toelatingsvoorwaarden. Deelnemers moeten beschikken over
  • een diploma hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen OF
  • een getuigschrift preventieadviseur niveau 3, aangevuld met een bewijs dat je 5 jaar ervaring hebt in een preventiedienst.
 • Deze cursus behandelt enkel de Belgische invulling van de Europese regelgeving. In Nederland is die vaak afwijkend. Het getuigschrift 'preventieadviseur niveau 2' kan in Nederland worden erkend als MVK-diploma, mits gunstig advies van Hobeon SKO. Informeer je hierover voordat je jezelf inschrijft. Als Nederlandse cursist moet je een van de onderstaande documenten kunnen voorleggen om te starten aan de opleiding:
  • einddiploma van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
  • einddiploma van het middelbaar beroepsonderwijs met kwalificatieniveau 4 (MBO4)
  • getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen
  • einddiploma van het hoger beroepsonderwijs met volledig leerplan
 • Steunmaatregelen: deze opleiding komt in aanmerking voor
  • kmo-portefeuille: geregistreerd onder nummer DV.O232895, thema 'beroepsspecifieke competenties'
  • digitale opleidingscheques
  • opleidingsverlof in zowel Vlaanderen als Brussel. Vraag bij ons een inschrijvingsattest op als je hiervan wil genieten.

Meer (algemene) informatie omtrent deze incentives vind je op de pagina 'steunmaatregelen'.

Terug naar overzicht