Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Geert Hermans

 
Geert studeerde Industrieel ingenieur (Sint-Lieven), Milieumanagement (EHSAL), Menselijke ecologie (VUB) en Preventieadviseur (Sint-Lieven). In 1998 ging hij aan de slag als interne preventieadviseur bij Sicpa. Vervolgens werd hij in 2005 preventieadviseur bij Attentia waarbij hij adviesopdrachten deed rond arbeidsveiligheid voor diverse externe bedrijven. Sinds 2013 werkt hij als lector voor de opleiding Integrale Veiligheid (AP): hij doceert de opleidingsonderdelen Brand & explosie, Risicobeheersing, Bijzondere risico’s, Calamiteiten & Crisisbeheer en Welzijnsbeleid. Daarnaast werkte hij als onderzoeker mee aan twee PWO-projecten: brandpreventie in woningen in Nederland en België, en Energie Checklist Aannemers (ECA).
 

Projecten