Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Anja Hicketick

Anja Hicketick is filosoof, ze schreef als kandidaatsverhandeling “Het rekenende denken als inter-esse”  en als eindverhandeling “In vrijheid kiezen voor medemenselijkheid: On Liberty als richtsnoer in de maatschappelijke zoektocht van tolerantie naar erkenning.” Verder studeerde ze Vergelijkende politiek aan de Universiteit Antwerpen.

Ze werkte in het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO) en gaf filosofie en sociologie aan de voormalige Plantijn Hogeschool. Sinds 2014 is ze lector voor de lerarenopleiding. Ze specialiseerde zich in taalontwikkelend lesgeven en is coördinator Praktijk Profileren waarbij reflecteren over diversiteit en armoede in het onderwijs centraal staat. Daarnaast nam ze deel aan de curriculumvernieuwing van de Verkorte Educatieve Bachelor en de Educatieve Graduaatsopleiding aan de AP Hogeschool.

 

Projecten