Overslaan en naar de inhoud gaan

Teamteaching op jouw school? Webinar voor schoolleiding en -begeleiding

Hoe krijgt teamteaching vorm in Vlaamse scholen? Waarom zijn beweegredenen voor teamteaching zo belangrijk? Welke randvoorwaarden tot succesvol teamteachen heb je vanuit schoolbeleid in de hand? Wat weten we al over gepercipieerde effecten van teamteaching voor leraren en leerlingen en hoe breng je dat in kaart?
Op dinsdag 20 februari 2024 biedt ESTAFETT een antwoord op deze vragen op basis van een grootschalig vragenlijstonderzoek en interventieonderzoek. We focussen op teamteaching vanuit het perspectief van schoolleiding en –begeleiding. Na een plenaire toelichting is er keuze uit verschillende verdiepingssessies rond de centrale thema’s van deze webinar, met ruime uitwisselingskansen tussen deelnemers.

Ik schrijf me in!

Concreet
Wanneer?

Dinsdag 20 februari 2024 (13.30 u.-15.30 u.)

Waar?

Online via Teams

Ons programma?

13.30 u. – 14.30 u.: Plenaire toelichting op basis van onderzoeksresultaten

Tijdens deze plenaire toelichting presenteert ESTAFETT resultaten vanuit grootschalig vragenlijstonderzoek en interventieonderzoek. We gaan in op de diverse verschijningsvormingen van teamteaching, op de ‘waarom’ van teamteaching vanuit beweegredenen en effecten, en op randvoorwaarden voor succesvol teamteachen. Het perspectief van schoolleiding en -begeleiding staat hierin centraal.

14.40 u. – 15.30 u.: Verdiepings- en uitwisselingssessies

 • Keuzeoptie 1: “Verschijningsvormen van teamteaching”

  Wanneer komen elk van de teamteachmodellen het best tot hun recht? Hoe ondersteun je teamteachers bij het doelbewust kiezen tussen deze modellen in hun klaspraktijk? Hoe zet je daarvoor de tool ‘beslisboom voor teamteachmodellen’ in?

 • Keuzeoptie 2: “Beweegredenen bij teamteaching”

  Hoe krijg je zicht op de beweegredenen voor teamteaching in je team? Wat als de beweegredenen erg uiteenlopend zijn? Hoe krijg je weerstand of koudwatervrees boven water en hoe ga je daarmee om? Hoe helpen de reflectievragen van de tool ‘Golden Circle’ bij het bespreekbaar maken van de ‘waarom’ achter teamteaching?

 • Keuzeoptie 3: “Effecten van teamteaching”

  Wat bereik je op jouw school dankzij het teamteachen? Hoe kan je leerlingen en leraren bevragen over hun ervaringen met teamteaching op basis van ontwikkelde tools? Hoe ga je aan de slag met de resultaten? 

 • Keuzeoptie 4: “Randvoorwaarden bij teamteaching”

  Welke randvoorwaarden zitten op jouw school al goed en welke randvoorwaarden vragen nog aandacht? Hoe ondersteunt de tool ‘groeilijst voor randvoorwaarden’ het gesprek en gerichte acties omtrent randvoorwaarden op jouw school?

Voor wie?
 • ·Betrokkenen bij schoolbeleid (bv. directie, beleidsondersteuner, zorgcoördinator of vakgroepvoorzitter) in scholen met of zonder ervaring in teamteaching

 • Pedagogisch begeleiders

 • Betrokkenen in overkoepelend beleid (bv. schoolbestuur, scholengemeenschap of scholengroep)

 • Andere geïnteresseerden (bv. lerarenopleiders, onderzoekers, medewerkers van koepels, leraren)

Kostprijs?

Gratis dankzij het FWO-SBO-project ESTAFETT.

Inschrijving?

Vooraf inschrijven verplicht via deze link.