Overslaan en naar de inhoud gaan

Lezers maak je samen. Sterk leesonderwijs vanuit een sterk lees/taalbeleid

Lezen is een sleutelvaardigheid in het onderwijs en in de maatschappij. Vele scholen ervaren dan ook de nood om hun leesonderwijs versterken, maar hoe begin je daaraan? Hoe zorg je er als school voor dat alle leerlingen vaardige en gemotiveerde lezers worden én blijven? 


Via schoolspecifieke professionaliseringstrajecten op maat en een aanbod aan inhoudelijke sessies willen we schoolteams op weg helpen richting sterk leesonderwijs. Vanuit wetenschappelijke literatuur geven we handvatten en concrete tips om je leesonderwijs vorm te geven. We illustreren die met inspirerende praktijkvoorbeelden uit verschillende scholen in het kleuter- en  lager onderwijs. 


Wil je van lezen een topprioriteit maken, schrijf je dan in voor een professionaliseringstraject op maat van jouw school of voor één of meerdere inhoudelijke sessies waarbij we jullie op weg helpen om een leesbeleid uit te bouwen samen met je team, je leerlingen én je leesnetwerk. Lezers maak je immers samen!

Iets voor jou? Iets voor jouw schoolteam?

We richten ons in de eerste plaats naar leerkrachten kleuteronderwijs, lager onderwijs, zorgondersteuners en directies. Maar ook onderwijsondersteuners, lerarenopleiders, leesbevorderaars en socioculturele partners zoals bibliotheekmedewerkers kunnen deelnemen. Via onderstaand filmpje hoor je alvast de ervaringen van enkele collega’s die reeds met het aanbod aan de slag gingen.

Trajecten op maat van jouw school

Lijkt deze professionalisering interessant om samen met je hele schoolteam te volgen? Dan kan je een traject aanvragen op maat van jouw school. We bepalen dan in onderling overleg de opbouw van het traject voor jouw specifieke school en het aantal inhoudelijke sessies.

Inhoudelijke sessies

Wil je aan de slag met één of meerdere inhoudelijke sessies, dan kan je kiezen uit onderstaand aanbod. Deze sessies kunnen plaatsvinden tijdens een personeelsoverleg of een pedagogische studiedag. 

Van leesscan naar leesplan: leesbeleid in de praktijk

Wat zijn de ingrediënten van sterk leesonderwijs? Hoe start je met een leesbeleid op jouw school en wat is een leesscan? In deze sessie zoomen we in op verschillende stappen die je als schoolteam kunt doorlopen om een leesbeleidsproces op te starten en uit te rollen. We delen ervaringen en inzichten vanuit verschillende scholen en nodigen de deelnemers tijdens deze sessie uit om actief na te denken over het eigen leesonderwijs.

Een motiverende leesomgeving

In deze sessie gaan we dieper in op het belang van een motiverende leesomgeving in jouw klas en op school? Hoe zorg je voor een motiverende leesomgeving en een rijk en gevarieerd leesaanbod?. We delen praktijkervaringen en tools om actief en doelgericht aan de slag te gaan. We nodigen de deelnemers tijdens de sessie uit om ook eigen ervaringen en praktijkvoorbeelden te delen.

Effectieve leesdidactiek 

In deze sessie gaan we dieper in op hoe je als leerkracht en schoolteam kan inzetten op effectief leesonderwijs. Vertrekkende van wetenschappelijke inzichten over wat we of niet leidt tot succesvol leesonderwijs, reflecteren we samen over de verschillende ingrediënten van een doordachte leesdidactiek. We delen praktijkervaringen en tools om doelgerichte en actieve leesopdrachten uit te werken. We denken samen na hoe je als team tot een groeigerichte leeslijn kan komen doorheen de hele school. 

Interactief aan de slag met boeken aan teksten

In deze sessie bekijken we waarom het belangrijk is veel en krachtige taaldenkgesprekken te voeren, wat de kenmerken van een goed taaldenkgesprek zijn en hoe je zo een gesprek kunt begeleiden. We vertrekken hierbij vanuit rijke teksten: verhalen, luisterfragmenten, strips, moppenboeken, … waardoor we de leeskriebels bij de kinderen aanwakkeren en contextrijk leesonderwijs bieden. Leesmotivatie stimuleren én taaldenkgesprekken voeren: in deze sessie slaan we twee vliegen in één klap. We gaan ook aan de slag met boeken of teksten die jij rijk vindt en waar je graag mee aan de slag wil. 

Leesmonitoring

In deze sessie focussen we op de complexiteit van het leesmonitoringsproces. We gaan dieper in op waarom lezen monitoren zo belangrijk is, hoe je dit kan doen en vooral ook met wie en wanneer. We delen praktijkervaringen en tools om lezen doelgericht te monitoren. We denken samen na hoe je als team actief aan de slag kan gaan met de resultaten van je leesmonitoringsproces. Hoe vertaal je je leesmonitoring naar effectieve feedback en hoe kun je inzetten op gedifferentieerd leesonderwijs?

 

Praktische info op een rijtje

Waar?

Deze vijf basisvormingen kunnen aangevraagd worden op jouw school.

Daarnaast worden ook op  verschillende ook campussen aangeboden. Deze vormingen kunnen los van elkaar gevolgd worden.

  • Odisee - Campus Brussel: Warmoesberg 26, 1000 Brussel
  • Odisee - Campus Aalst, Kwalestraat 154, 9320 Aalst
  • AP Hogeschool Antwerpen - campus Spoor Noord, Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen
  • AP Hogeschool Antwerpen - campus Blairon, 
  • AP Hogeschool Antwerpen - campus Dodoens, 

Klik hier en we sturen je een aanbod op maat.