Overslaan en naar de inhoud gaan

De wereldorde kantelt! - congres Vlaamse Leraren Aardrijkskunde

Op 23 maart 2024 is de vereniging van de Vlaamse Leraren Aardrijkskunde te gast op de campus van AP Hogeschool Antwerpen. De vereniging van de Vlaamse Leraren Aardrijkskunde (VLA) wil de synergie tussen politiek handelen en de brede geografische ruimte benadrukken.  Ze kiezen voor een politiek-geografische invulling van het congres: het geopolitieke kader heeft impact op economische mondialisering (ook op deglobalisering en slowbalisering), conflicthaarden en hun gevolgen en tenslotte, op maatschappelijke dossiers (klimaat, migratie, welzijn, ongelijkheid en waarden…) waar wereldwijde samenwerking nodig is.  Dit menselijk handelen heeft wel degelijk ruimtelijke gevolgen, de core-business van het vak Aardrijkskunde.

Op de VLA-website kan je in een eerste tekstbijlage ‘Afbakening congresthema’, de invulling van het geopolitieke thema als congresinhoud terugvinden.

Doelgericht werken is een must in de klaspraktijk.  Twee didactische vragen sturen het namiddagprogramma in de juiste richting: ‘Integreren we geopolitiek in geografische lesthema’s?’ en ‘Bespreken we geopolitieke thema’s in de aardrijkskundeles?’

Wanneer ze het congresthema in relatie brengen met de minimumdoelen ruimtelijke bewustzijn, levert dit ontzettend veel mogelijkheden op, in alle graden. 

Aardrijkskunde bevat als synthesevak niet alleen een klimaatleerlijn, maar heeft ook mogelijkheden om de generieke burgerschapsdoelen en STEM-doelen te integreren in relevante ruimtelijke thema’s met geopolitieke inslag.

Het beheersingsniveau ‘evalueren’ bereiken is niet eenvoudig.  Het vraagt om een zorgvuldige integratie van leerinhouden en systeemdenken.  Ook het aanleren van vaardigheden zoals ‘argumentatie opbouwen’ en ‘constructief in dialoog gaan’.  Impactvolle klimaateducatie gaat echter verder, het integreert de EDU-doelen en maakt aardrijkskunde activerend.

Leraren aardrijkskunde hebben lesuren nodig hebben om de werkvorm ‘onderzoek uitvoeren’ of ‘constructief in dialoog gaan’ met leerlingen op te zetten.  Vakoverschrijdend werken kan een oplossing bieden maar het zichtbaar houden van de geografische leerinhouden en ze expliciteren is dan de uitdaging die ze moeten durven aangaan.

Op de VLA-website kan je in een tweede tekstbijlage ‘Relatie met minimumdoelen’ de denkoefening en de koppeling aan de minimumdoelen ruimtelijk bewustzijn, burgerschap en STEM terugvinden.

 

Het concrete programma vind je hier.

Inschrijven kan hier