Overslaan en naar de inhoud gaan

Startsein eerste Burgerschap Olympiade

Burgerschapsolympiade

Uit onderzoek blijkt dat jongeren zichzelf een slechte score geven wat burgerschap betreft. Mensen uit het onderwijs kunnen daar iets aan doen! Klimaatactiviste Anuna De Wever opende op 26 april onze eerste Burgerschap Olympiade voor Vlaamse scholen om leerlingen een burgerschapsgeweten te geven. Vanaf nu kan je een vakoverschrijdend project indienen waarin je samenwerkt met leerlingen uit het secundair onderwijs om zo de burgerzin bij de jeugd op te wekken. Inschrijven kan vanaf nu.

Brede scholen voor wereldburgers

Omdat uit peilingen van de VRT en het Vlaams Agentschap Hoger Onderwijs blijkt dat 50 procent van leerlingen van de derde graad niet geïnteresseerd is in politiek en 25 procent zelfs niet gelooft in de democratie organiseren we in het schooljaar 2019-2020 een Olympiade die zich richt op vakoverschrijdende projecten rond burgerschap. Een pluralistische wedstrijd voor secundaire scholen van alle onderwijsnetten. Georganiseerd door KUULA instituut voor democratisch burgerschap, de Vlaamse Scholierenkoepel, het Nascholingsinstituut voor levensbeschouwelijke vakken en onze AP Hogeschool Antwerpen. Mark Saey, lector bij AP en bezieler van de Olympiade, legt uit wat het doel is.  ‘Door bij leerkrachten en leerlingen de ambitie te stimuleren om met vakoverschrijdende projecten, die zowel interlevensbeschouwelijke competenties als competenties burgerschap nastreven, de school te helpen omvormen tot brede school voor wereldburgers.

Uitdaging voor onderwijs

Anuna De Wever, die de Kick-off gaf van de Olympiade, spreekt uit ervaring. ‘Ik kan de meest passieve en ongeïnteresseerde houding aannemen en toch goede punten halen op school. Kennis betekent niet automatisch engagement en als leerlingen engagement tonen, worden ze er soms op afgerekend. De grote uitdaging van het onderwijs is op een georganiseerde manier leerlingen opleiden die ook stout durven zijn als het nodig is. Misschien moet er daarom een nieuwe eindterm bijkomen: stoute leerlingen opleiden. Het woord stout betekent hier moedig, niet-conformistisch, wakker, bruisend en vernieuwend. Ik wil niet indommelen, ik wil verschil maken.’

Jongeren komen bijeen in klimaatprotesten. Dat staat toch in contrast met de uitkomsten van de onderzoeken?  Jan Van Vaek, inspecteur niet-confessionele Zedenleer, legt uit dat ‘politiek bewustzijn na het betogen kwam. Het onderwijs moet leerlingen daarom dingen laten doen om bewustzijn te krijgen.’ Iets leren over democratie? ‘Je kan een cursus uit je hoofd leren, maar dat maakt niet dat je erin gaat geloven.’ Uit de peiling van AHOVOKS en de Vlaamse Scholierenkoepel blijkt dat zowel leerkrachten als leerlingen de behoefte hebben deze thema’s uit te werken over de schoolvakken heen.

Ga jij de uitdaging aan?

Werk jij in het onderwijs? Ook zin in verandering? Heb je een idee? Ga op zoek naar partners en bespreek het met je leerlingen, collega’s en netwerkpartners. Voldoet je idee aan de 4 voorwaarden? Schrijf je dan in voor 1 januari 2020 op de website van de Burgerschap Olympiade.

 

Gerelateerde artikels