Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomst van print

Probleemschets
In de grafimedia-industrie (i.e. de grafische communicatiesector die kan worden opgedeeld in 3 segmenten: commerciële sector/drukkerijen, verpakking- & kartonsector en etiketten- & labelsector) is er een grote vraag naar productietechnische profielen. De grafische communicatiesector ondervindt steeds meer moeilijkheden om de juiste productietechnische profielen aan te trekken. Dit omwille van de grote technologische evoluties in het productieproces en de veranderlijke werkmethoden (gestandaardiseerde en geautomatiseerde processen).

De opleidingen die opleiden tot productietechnische profielen situeren zich op dit ogenblik op niveau 4 (secundair onderwijs) of niveau 6 (bachelorniveau hoger onderwijs). Het huidige aanbod (vanuit de onderwijssector) en de vraag (vanuit het werkveld) zijn echter niet op elkaar afgestemd.

In dit project wordt nagegaan hoe het (vormings)aanbod en de vraag van het werkveld naar deze profielen, in het licht van de snel evoluerende technologieën, op elkaar kan worden afgestemd. Mogelijks schuilt er in het aanbieden van de juiste opleidingsmogelijkheden voor technische profielen een oplossing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aantrekkelijk niveau 5-aanbod (graduaatsniveau met werkplekleren), microdegrees, opleidingen op maat via opleidingscentra etc.

Centrale onderzoeksvraag
Welke productietechnische profielen zijn er voor het werkveld nodig om een kwaliteitsvolle toekomst van de grafimedia-industrie te kunnen garanderen? 

Methode
In een eerste fase wordt er een desk research uitgevoerd. Enerzijds wordt het huidige onderwijsaanbod (verschillende niveaus) in binnen- en buitenland in kaart gebracht. Anderzijds wordt de vraag van de grafische communicatiesector naar productietechnische profielen en de technologische evoluties in de sector bestudeerd.

In een tweede fase wordt een kwalitatief onderzoek (i.c. focusgroepen en diepte-interviews) opgezet. Op basis van een bevraging van vertegenwoordigers uit kennis- en expertisecentra, vakorganisaties, en de drie subsectoren van de grafimedia-industrie zal een (of meerdere) (competentie)profiel(en) worden opgesteld. Er zal vervolgens worden teruggekoppeld met vertegenwoordigers uit de kennis- en expertisecentra, de diverse subsectoren van de grafimeia-industrie en opleidingsinstellingen. Deze terugkoppeling heeft tot doel de realiseerbaarheid/implementeerbaarheid na te gaan van het (de) opgestelde porfiel(en).