Overslaan en naar de inhoud gaan

SwAP to Care

  Deelnemen?

  Wij zijn momenteel op zoek naar experten (zorgvragers en zorgverleners) met expertise in (humane) vroedkunde en humane zorg tijdens de zwangerschap en/of de geboorte. Ben jij de persoon die wij zoeken en wil je jouw inzichten met ons delen? Meer concreet zoeken we zorgverleners die betrokken zijn binnen geboortezorg en (zwangere) vrouwen tot drie jaar postpartum. We nodigen je graag uit deel te nemen aan onze online vragenlijst.

  Deze deelstudie is onderdeel van het SwAP to care-project en heeft als doel een consensus te bereiken omtrent de humane kernelementen en specifieke activiteiten horende bij de hedendaagse Vlaamse vroedvrouw. Met deze studie willen we een beeld schetsen hoe de vroedvrouw humane zorg kan leveren. Er wordt niet zozeer getracht om de ontwikkelingen zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen, maar er wordt daarentegen gepoogd om tot indicatoren te komen.

  Als u bijkomende informatie wenst, maar ook in het geval van vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met de onderzoeker Prof. dr. Yvonne Kuipers (yvonne.fontein-kuipers@ap.be), of dr. Eveline Mestdagh (eveline.mestdagh@ap.be

  Disclaimer

  Als u aan dit onderzoek deelneemt, moet u weten dat:

  • Deze studie geëvalueerd werd door een onafhankelijke ethisch adviescommissie (SHW_21_36). De ethische comités hebben als taak de personen die aan klinische studies deelnemen te beschermen. Ze controleren of uw rechten als deelnemer aan een studie gerespecteerd worden; of de studie wetenschappelijk relevant en ethisch verantwoord is. Hierover brengen de ethische comités een advies uit in overeenstemming met de Belgische wet van 7 mei 2004. U dient het positief advies van de ethische comités in geen geval te beschouwen als een aansporing om deel te nemen aan dit onderzoek.
  • Gegevens die worden verkregen uit dit onderzoek worden niet aan derden kenbaar gemaakt (gepubliceerd, maar ook vertoond in praatjes, of in onderling overleg) op een zodanige wijze dat daarmee de resultaten of andere bevindingen zijn terug te voeren naar u als deelnemer. We gaan vertrouwelijk met uw antwoorden om en zullen er alles aan doen om uw anonimiteit te bewaken. Uw gegevens worden zoveel mogelijk versleuteld, en in ieder geval worden zij niet kenbaar gemaakt aan personen anders dan betrokken bij de uitvoering van de onderzoeken. Uiteraard worden de gegevens in dat geval na de dataverzameling geanonimiseerd en geschiedt publicatie e.d. ook in dat geval altijd anoniem. Uw IP-adres, dat u persoonlijk koppelt aan uw internetadres, verwijderen we als we uw antwoorden hebben ontvangen. Deze gegevens worden vernietigd zodat we uw antwoorden anoniem worden bewaard en verwerkt.
  • Uw deelname aan dit onderzoek betekent dat u ermee akkoord gaat dat de onderzoekers gegevens verzamelen over u. U hebt het recht om aan de onderzoekers te vragen welke gegevens er worden verzameld en waarvoor deze gebruikt worden. U hebt het recht uw eigen antwoorden in te kijken en te bewaren; dit kan door uw eigen antwoorden uit te printen. We willen nogmaals benadrukken dat we vertrouwelijk met uw antwoorden om zullen gaan en deze anoniem zullen verwerken.
  • Omdat uw deelname anoniem is en er geen persoonsgegevens verzameld worden waardoor u identificeerbaar bent. Hierdoor is het ook niet mogelijk uw data in te zien of achteraf aan te passen.
  • We uw antwoorden voor een periode van 10 jaar bewaren. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven aan het einde van de vragenlijst. Mogelijk kunnen uw antwoorden nog op een later tijdstip voor analyses gebruikt worden.  Momenteel weten we dat nog niet.
  • Deelname te allen tijde geweigerd mag worden en u behoudt het recht zich op ieder moment terug te trekken uit het onderzoek zonder verdere nadelen of gevolgen. Deelname is geheel vrijwillig. De onderzoekers hebben een gekende identiteit en zijn bereikbaar voor opmerkingen of vragen.
  • U geen vergoeding zult krijgen voor uw deelname aan dit onderzoek. Uw deelname zal echter ook geen bijkomende kosten met zich meebrengen.
  • Uw deelname aan dit onderzoek geen enkel gezondheidsrisico inhoudt. Maar uw deelname zal ook een persoonlijk voordeel opleveren. De vragen die we u stellen hebben soms een erg persoonlijk karakter. Indien u merkt dat deze vragen emoties zoals boosheid of verdriet teweegbrengen en u liever stopt met het invullen van de vragenlijst, stopt u dan ook simpelweg met het invullen van de vragenlijst.
  • U mogelijks opnieuw zal worden gecontacteerd voor een vervolgronde van deze studie.