Overslaan en naar de inhoud gaan

Start to Edustrie

ESF

Allereerst beoogt de AP Hogeschool Antwerpen met dit project de realisatie en het verbreden van diepgaande duale leertrajecten binnen drie van haar pBa opleidingen: Biomedische laboratoriumtechnologie (BL), Chemie (CH) en Elektromechanica (EM). Om dit eerste doel te verwezenlijken, werken we via het principe van cocreatie. Zo werkt de hogeschool, vertegenwoordigd door de drie opleidingen en de dienst Onderwijs en Innovatie, nauw samen met de sectorfederaties Essenscia en Agoria, de betrokken bedrijven en haar eigen studenten.

Het tweede projectdoel bestaat erin om de opgedane ervaringen tijdens het traject te bundelen tot een toolkit waarbij de noodzakelijke fases en discussiethema’s voor het ontwikkelen van een duaal leertraject scherp worden gesteld. Ook hulpmiddelen, tools en voorbeeldsjablonen die de uitrol van een duaal curriculum ondersteunen, behoren tot de toolkit. Deze toolkit biedt de mogelijkheid om als leidraad te dienen in andere opleiding die met duaal leren aan de slag willen gaan. 

De ervaring van het huidige diepgaande duaalleertaject in de opleiding EM leidde tot een eerste ontwerp van een “duaal leertrajectmodel”. Deze is het startpunt van het huidige project met daarin twee belangrijke thema's: toegankelijkheid en aanpasbaarheid. Onder “toegankelijkheid” verstaan we bijvoorbeeld logistieke en organisatorische toegankelijkheid, matching student/bedrijf, verzekering en het statuut student. “Aanpasbaarheid” vatten we op als de concrete inhoudelijke opbouw van het traject met al zijn componenten alsook de pedagogische aanpak binnen het traject in functie van bijvoorbeeld de rolverdeling van de betrokken actoren. 

De uitrol van het duaal leertraject in de opleiding EM wordt over het algemeen zeer positief beschouwd en zorgde al voor een stevige basis aan ervaring. De evaluatie van het traject brengt echter nog grote groeimogelijkheden naar boven, als ook enkele werkpunten zoals bijvoorbeeld matching student-bedrijf, transparante evaluatieformulieren, vertaalslag leerdoel naar een concrete taak op de werkvloer.  De opleiding EM start daarom opnieuw een proeftuin op met als doel het bijsturen en het duurzaam inbedden van het traject, een schaalvergroting in aantal studenten en bedrijven en de impact hiervan op het huidige model. Op deze manier testen, finetunen en concretiseren we die eerste blauwdruk van het “duaal leertrajectmodel” zodat het in een latere fase als toolkit kan gebruikt worden door andere opleidingen. We beogen hierbij een werkinstrument met daarin beschreven cruciale fases en discussietopics, maar met flexibiliteit die de eigenheid van elke opleiding en sector vrijwaart. Daarnaast fungeren de ervaringen en instrumenten vanuit EM als basis voor de ontwikkeling van duaal leren in de opleidingen BL en CH met als resultaat een traject op maat van het specifieke werkveld, de opleiding en de student. Is het model te generaliseren naar andere opleidingen en welke bijsturingen zijn nodig?