Overslaan en naar de inhoud gaan

Leesattitude in de lerarenopleiding

Collage leesattitude

Uit de PISA (2009) en PIRLS (2006)-onderzoeken is duidelijk geworden dat het niet goed zit met de leesattitude van onze kinderen en jongeren. Leerkrachten spelen een belangrijke rol in het doorgeven van een positieve leesattitude aan hun leerlingen en daarom willen we onderzoeken hoe er binnen de lerarenopleiding basis- en secundair onderwijs (doelgroep 2,5 tot 14 jaar) op een innovatieve manier kan worden gewerkt aan een betere leesattitude. We doen dit m.b.v. volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe is het gesteld met de leesattitude van aspirant-leerkrachten (kleuter-, lager of secundair) en is er een evolutie merkbaar tijdens hun opleiding (nulmeting jaar 1 en opvolging jaar 2 en jaar 3)?
  2. Is er een samenhang tussen gender, keuze lerarenopleiding, inschatting leesvaardigheid,  leesgedrag en leesattitude en kunnen we op basis van deze factoren lees(attitude)profielen van de aspirant-leerkrachten samenstellen?
  3. Hebben actieonderzoek en participatieve leesacties (in combinatie met een bestaand curriculum) een effect op de leesattitude van aspirant-leerkrachten?

Op basis van literatuurstudie wordt een conceptueel kader ontwikkeld dat als basis dient voor drie schriftelijke bevragingen en focusgroepgesprekken (OV1). De data worden verder statistisch geëxploreerd en via clustering worden leesprofielen in kaart gebracht (OV2). Actieonderzoek wordt ingezet en er worden leesattitudeversterkende acties ontwikkeld en uitgevoerd gebaseerd op actueel motivatie/participatieonderzoek (OV3).