Overslaan en naar de inhoud gaan

Leefbaarheidsindicatoren

projectfoto leefbaarheidsindicatoren
Probleemschets

Onderzoek toont dat onze leefomgeving invloed heeft op gezondheid, welzijn en de sociale cohesie tussen bewoners. Het creëren van een kwaliteitsvolle leefomgeving is dan ook een belangrijke uitdaging voor beleidsmakers, ruimtelijke planners en projectontwikkelaars. Dit onderzoeksproject focust op de relatie tussen ‘objectieve’ indicatoren van leefbaarheid en de subjectieve beleving van leefbaarheid door bewoners en bezoekers van een stadsbuurt. Beschikbare registratiegegevens worden aangevuld met de data uit straatinterviews. Vervolgens worden die diverse gegevens aan elkaar gekoppeld en visueel weergegeven via GIS toepassingen. In een tweede fase van het onderzoek worden deze leefbaarheidsscores gekoppeld aan (evoluties in) de vastgoedprijzen in deze stadsbuurt.

Het systematisch in kaart brengen en visualiseren van de omgevingskwaliteit op basis van heldere objectieve criteria (op basis van registratiegegevens) en subjectie criteria (op basis van de beleving van bewoners en gebruikers) kan een meerwaarde bieden voor lokale overheden, investeerders en mensen die in de stad wonen of willen wonen. Daarnaast kan het onderzoeken van de relatie tussen omgevingskwaliteit en vastgoedprijzen nieuwe input bieden aan discussies over het recht op wonen en kwalitatieve leefomgeving in de stad (wat aansluit bij SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen). 

Onderzoeksvragen

Volgende onderzoeksvragen staan centraal:
 

  • Hoe kunnen we de omgevingskwaliteit van Antwerpse stadsbuurten kwantificeren tot vergelijkbare scores op basis van zowel objectieve registratiegegevens als subjectieve, belevings-indicatoren?  
  • Hoe verhouden de uitkomsten van deze oefening zich tot de ervaringen van bewoners? 
  • Welke visuele methoden en GIS toepassingen verhogen de begrijpbaarheid van omgevingskwaliteit voor burgers? 
  • Wat leert de koppeling van deze indicatoren voor kwalitatieve leefomgeving en vastgoedprijzen ons over de relatie tussen leefomgeving en de waardering van vastgoed? 

Dit onderzoeksproject bouwt verder op twee onderzoeksprojecten: ‘omgeving en vastgoed’ en ‘VastAP’. De methode van dataverzameling en verwerking die werd ontwikkeld binnen het project ‘omgeving en vastgoed’ wordt bij het begin van dit nieuwe project kritisch onder de loep genomen met hulp van externe experts en vervolgens toegepast op een nieuwe Antwerpse wijk: De stationsbuurt in Antwerpen.