Overslaan en naar de inhoud gaan

KWT

In de industrie heeft elk bedrijf zijn specifieke koudevraag (koelen of vriezen). Het onttrekken van deze hoeveelheid warmte (=koelen) gebeurt in de meeste gevallen met een koelkring. Deze koelkring zal de onttrokken verdampingswarmte op een hogere temperatuur moeten afgeven. In ons onderzoek zullen we nagaan in welke mate deze warmteafgifte nuttig kan worden aangewend om te voldoen aan een specifieke warmtevraag (bijv. verwarmen lokalen). We zullen trachten op een representatieve testopstelling de impact op het totale energieverbruik van de verschillende parameters van dit proces in kaart te brengen. Op die manier moet het mogelijk zijn om op basis van de koel- en warmtevraagcondities de ideale werkingscondities van de koelkring te bepalen. Afhankelijk van de koude- en warmtevraag zal er ook afgebakend worden wanneer zo een warmteterugwinning economisch zinvol is. Op basis van dit onderzoek kan de industrie keuzes maken op basis van de beste total life cycle kost van hun toepassingen.