Overslaan en naar de inhoud gaan

Diversiteit in wetenschapscommunicatie

Foto project diversiteit in wetenschapscommunicatie

In de superdiverse stad Antwerpen streven we ernaar om met onze wetenschapscommunicatie-activiteiten de ervaringswereld (ruimer dan enkel STEM) van kinderen en jongeren te vergroten opdat ze een gefundeerde studiekeuze kunnen maken. Bij aanvang van het project bereikten we echter een weinig divers publiek (probleemstelling 1) en was er bij aanbieders van wetenschapscommunicatie-initiatieven nood aan richtlijnen en good practices omtrent het bereiken van een meer divers publiek (probleemstelling 2).

Met dit project werd beoogd de diversiteit te verhogen onder de deelnemers bij bestaande initiatieven wetenschapscommunicatie, zoals Studio-T en DigiSnacks. De volgende twee onderzoeksvragen werden beantwoord:

  1. Welke drempels spelen een rol bij specifieke doelgroepen?
  2. Heeft het wegwerken van de gedefinieerde drempels een invloed op het aantal inschrijvingen vanuit de specifieke doelgroepen?

In een eerste stap werd een nulmeting uitgevoerd om te inventariseren welk publiek initieel bereikt werd. Daarna werden mogelijke drempels in kaart gebracht aan de hand van een literatuuronderzoek. Bovendien werden (inter)nationale initiatieven vergeleken. Als laatste werden er gesprekken gevoerd met bestaande verenigingen en initiatiefnemers in de Stad Antwerpen. Op basis van de resultaten werd ten slotte een aantal drempels weggewerkt en werd een effectmeting uitgevoerd.