Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Creative Industries

Creative Industries (uitbreiding) - Leren en werken in de Vlaamse grafische en crossmediale sectoren in 2025. Zijn we voorbereid?

Wat zijn de toekomstvisies op de leer- en werkprocessen binnen de creatieve bedrijven in de grafische en crossmediale sectoren van Vlaanderen? Zijn onze huidige opleidingen in hun aanpak en aanbod voldoende voorbereid op deze evoluties? In hoeverre zijn deze evoluties in leer- en werkprocessen in Vlaanderen gelijklopend met de internationale evoluties en hoe vertalen zij dit in hun opleiding van toekomstige werknemers in de creatieve grafische en crossmediale sector. 

In dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek zullen we vanuit de conclusies uit het PWO-onderzoek naar de leer- en werkprocessen binnen de grafische en crossmediale sector verder werken. Ten eerste zal een literatuuronderzoek uitgevoerd worden. Vervolgens wordt een overzicht gemaakt van de bestaande opleidingen. Ten laatste wordt aan de hand van interviews met een selectie van key opinion leaders een overzicht gemaakt van de toekomstige trends die bepalend zijn voor de evolutie van onze sector en de opleidingen die de werknemers van de toekomst afleveren. 

Creative Industries - Analyse van de grafimediatechnologische & crossmediale industrieën in Vlaanderen

Het onderzoek richt zich op 4 aspecten waarvan we de resultaten steeds zullen vergelijken met bestaande onderzoeksresultaten met betrekking tot Nederland. In een eerste luik wordt onderzocht aan welke omgevingsfactoren deze sectoren het meest onderhevig zijn in de laatste 5 jaar. We zullen allerlei soorten factoren in beschouwing nemen (technologische, economische, demografische, …), en voor het onderzoek diegene selecteren met de grootste impact op de onderzochte sector. Ten tweede onderzoeken we de arbeidssituatie. Aangezien de significante stijging in het studentenaantal wijst op een grote interesse in een toekomstige loopbaan in de betrokken sectoren willen we een overzicht maken van een aantal statistieken betreffende aantal ondernemingen, gecreëerde tewerkstelling, verhouding tewerkstelling/werkgevers, omzet, investeringen, e.a. De laatste twee aspecten van het onderzoek betreffen de werk- en leerprocessen in deze sectoren. We gaan na wat de meest essentiële werkprocessen zijn en hoe werknemers op de hoogte blijven (leerprocessen) van alle vernieuwingen relevant voor het voortbestaan van hun bedrijf. Tot slot noteren we uit deze bevindingen en resultaten enkele toekomstgerichte aanbevelingen en voorspellingen voor de opleiding en voor het werkveld.

Het onderzoek inspireert zich op eerder onderzoek en gehanteerde methodes en principes van het Nederlandse GOC Personeelsontwikkeling in de creatieve industrie, op de impactstudie van het Flanders DC-Kenniscentrum aan de Antwerp Management School betreffende de mapping en de bedrijfseconomische analyse van de creatieve industrieën, en op het Statistisch Dossier van Febelgra betreffende de grafische nijverheid.