Overslaan en naar de inhoud gaan

BEEHiVES

Logo Beehives and Erasmus+

Korte project beschrijving

De arbeidsmarkt is voortdurend in evolutie. Het hoger onderwijs heeft de opdracht om studenten duurzaam op te leiden, d.w.z. in voorbereiding op nieuwe functies en beroepen die er in de toekomst komen. Bovendien zijn er volgens de Europese Commissie tegen 2020 20% meer jobs nodig die een vorming  vereisen op hoger onderwijs niveau. Het is dan ook essentieel om de afstemming tussen hoger onderwijs en de noden van het werkveld voortdurend te bewaken en te versterken. 

BEEHiVES brengt in kaart hoe het beroeps- en praktijkgerichte hoger onderwijs is georganiseerd en wordt vormgegeven in vijf Europese landen: Duitsland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen. Daarnaast verkennen de projectpartners de samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen, het werkveld en studenten: Waarom is deze samenwerking belangrijk? Op welke terreinen werken ze samen? Wat kan er gebeuren om nog tot een betere samenwerking te komen? Kortom, BEEHiVES onderzoekt hoe een sterker strategisch partnerschap een betere afstemming tussen het hoger onderwijs, en de arbeidsmarkt kan realiseren. Een bijzondere focus gaat naar de rol en de positie van EQF**-niveau 5 (‘HBO5’ in Vlaanderen), met aandacht voor de positionering van deze onderwijsvorm en de erkenning en herkenning ervan door het werkveld. Het project gaat ook op zoek naar innovatieve praktijken die als voorbeeld kunnen dienen.

BEEHiVES zal adviezen en tools ontwikkelen om een intensievere samenwerking te bevorderen tussen het hoger onderwijs, het werkveld en de studenten (de strategische driehoek). Het project streeft daarbij naar een versterking van het engagement van het werkveld, een toename van het aantal gediplomeerden in het hoger onderwijs en een betere doorstroom van afgestudeerden naar de arbeidsmarkt.

Projectresultaten

Tussen januari en mei 2016 organiseerden we verschillende focusgesprekken met zowel (vertegenwoordigers van) hogeronderwijsinstellingen, van werkgevers/werkveld en met studenten over het belang van de onderlinge samenwerking. Een verslag hiervan werd bezorgd aan alle deelnemers. Geïnteresseerden uit het werkveld en van hogeronderwijsinstellingen kunnen het verslag opvragen bij de promotor. Een beknopt verslag van de bijeenkomst met werkveldvertegenwoordigers is hier te raadplegen.

Hogeronderwijsinstellingen, werkveld en studenten zijn het erover eens dat ze intens moeten samenwerken. Waarom zijn samenwerking en partnerschappen tussen deze stakeholders belangrijk? Op welke terreinen werken ze best samen? Herman Van de Mosselaer bracht enkele bevindingen vanuit focusgesprekken met alle stakeholders samen in een webinar van enkele minuten dat toespitst op een win-win-win met werkplekleren.

Van de Mosselaer, H., Frankenberg, A., Camilleri, A.F. & Hudak, R. (2017). Boosting European Exchange on Higher VET and Employer Involvement in Education Structures (BEEHiVES). EAPRIL Conference Proceedings 2016, p. 97-107, available on the EAPRIL-website. 

Onderaan deze pagina een poster met een overzicht van de projectdoelen, onderzoeksvragen, methodologie en vooropgestelde resultaten.

* HVET: Higher Vocational Education and Training
** EQF: European Qualifications Framework, in Vlaanderen vertaald in de Vlaamse Kwalificatiestructuur