Overslaan en naar de inhoud gaan

Batch processing

afbeelding van installatie

S88 is een internationale norm die ontstaan is als een best practice, en verder is geëvolueerd naar de meest flexibele, efficiënte en effectieve manier om de programmatie voor het aansturen van industriële installaties te structuren en uit te werken. Het invoeren ervan wordt als heel ingrijpend, intensief en tijdrovend ervaren. Om die reden voelen vele bedrijven een grote terughoudendheid wat betreft de introductie van de S88-norm. Nochtans, eens ingevoerd voor het aansturen van alle productie-installaties, zijn er vele toekomstige benefits, o.a. daling in de toekomstige projectkosten, toekomstige flexibiliteit van de bestaande productiecapaciteit,…

Tot op heden zijn het voornamelijk (1) de grootindustrie, (2) de belangrijke programmatie-service-bedrijven (engineerings-bureaus) en (3) de vendors van de zware (en dure) industriële proces-besturings-systemen die zich bewust zijn van de S88-norm. Zij werden door kostenoptimalisatie en productie-inefficiëntie hiernaartoe gedreven. De kleine bedrijven en de continue proces-bedrijven zijn daarentegen zelden S88-complient, of kennen de norm en de voordelen die eraan gerelateerd zijn gewoonweg niet.

Dit onderzoeksproject wil een manier onderzoeken om aan de industrie voor te leggen hoe de S88-norm in een light-vorm kan ingevoerd worden, met toch maximaal de voordelen van deze norm. Het doel is te onderzoeken hoe 'light' we een S88 integratie kunnen doen voor kleine productie-installaties en na te gaan wat er aan benefits overblijft: Is het sop de kool wel waard? Of nog, is deze inspanning van verregaande softwarestandaardisatie het wel waard voor bedrijven die klein blijven, bedrijven die werken met slechts enkele productie-units, slechts enkele producttypes, e.d. De focus ligt daarbij voornamelijk op de minimale inspanningen die nodig zijn om binnen een S88-omgeving te kunnen produceren.

Onderzoeksvragen:

  • Wat moeten kleinere bedrijven minimaal van de S88-norm invoeren om welke voordelen te realiseren?
  • Welke voordelen komen met verdere inspanningen?
  • Wat zijn de Do’s en Don ’t’s bij het compliant worden aan S88 in kleinere productie-eenheden?
  • Hoe start je met S88 in deze kleinere bedrijven, bedrijven die niet steeds op de hoogte zijn van de voordelen gerelateerd aan het gebruik van de norm?
  • Is voor hen, ook wat betreft een light versie, het sop de kool wel waard?

We zullen dit onderzoeken door een eigen kleine nieuwe productie-eenheid S88-compliant te configureren. Dit mini-fabriekje werd gebouwd i.s.m. de industrie (i.c. grote s88-complient-productiebedrijven en S88-complient-vendors) en bestaat uit een 6-tal S88-units, met alle complexiteit van een reële productie-installatie.