Overslaan en naar de inhoud gaan

Augmented GIS

Augmented GIS
Probleemschets en centrale onderzoeksvraag

De reden waarom geografische informatiesystemen (GIS) een onmisbare tool zijn geworden binnen de werkprocessen in ver uiteenlopende sectoren, kan gezocht worden in het feit dat de rol van locatie en ruimtelijke context steeds belangrijker wordt binnen de huidige maatschappij. GIS is gekend als het uitgelezen instrument om complexe (geo)data - en de relatie tussen die data - op een eenvoudige manier te visualiseren. Niettegenstaande dat de hedendaagse visualisatietechnieken, zoals gekend binnen Virtual Reality (VR) of Augmented Reality (AR), sterk én snel zijn geëvolueerd, communiceert men GIS-analyses nog heel dikwijls als 2D-plannen of 3D-beelden.

In tegenstelling tot vastgoedkantoren en nutsmaatschappijen, die af en toe wél al gebruik maken van VR en AR, blijft de gemiddelde landmeter teruggrijpen naar traditionele middelen om kennis te delen met hun cliënteel. Voor non-experten is het dikwijls moeilijk om 2D-informatie goed te begrijpen of te interpreteren op dezelfde manier als hoe de landmeter het bedoelt. 

Pokémon Go is een populair voorbeeld van AR, waarbij de gebruiker niet alleen kijkt naar de ‘data’, maar waarbij hij het geheel ‘beleeft’. Deze beleving toevoegen aan Geografische Informatie Systemen zou kunnen helpen om GIS-data op een éénduidige manier te interpreteren. Experten en non-experten door dezelfde bril naar GIS-data laten kijken, vergroot de efficiëntie van beslissings- en besluitvorming bij projecten.

Dat brengt ons tot volgende onderzoeksvraag: In welke mate zal een hoge immersiviteit in GIS-visualisatie, de interpretatie ervan door non-experten beïnvloeden?

Methodologie

Om bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden wordt een experiment uitgevoerd, waarbij een testcase wordt voorgelegd aan de deelnemers. GIS-informatielagen worden gevisualiseerd in een AR tool, die wordt ontwikkeld door studenten van de opleiding bachelor vastgoed-landmeten. Om de theorie meetbaar te maken wordt een testcase opgesteld waarin de deelnemers de lengte en de oppervlakte van een informatielaag moeten inschatten wanneer gevisualiseerd in 2D, 3D en AR.