Overslaan en naar de inhoud gaan
Conflicthantering voor leidinggevenden: grijp de kans in elk conflict

Conflicthantering voor leidinggevenden: grijp de kans in elk conflict

Weinig leidinggevenden zullen juichen bij spanningen of aanvaringen in hun team. Toch zijn “conflictloze” teams niet noodzakelijk de best functionerende. Want in tegenstelling tot wat sommigen denken, kan een conflict binnen een team ook positief zijn. Het probleem ligt dan ook niet zozeer bij het conflict op zich, wel bij de manier waarop we er mee omgaan. Grijp dus de kans in elk conflict en begeleid je team hierdoor naar de next level!

INHOUD

Dag 1

 • conflicten: definitie en soorten
 • negatieve én (potentieel) positieve effecten
 • conflicthanteringsstijlen (Thomas-Kilmann) - wat is jouw stijl
 • dynamieken bij een conflict
 • reageren als je zelf betrokken bent
  • do’s en don’ts
  • verbindende communicatie inzetten om te de-escaleren
 • toepassing op concrete cases

Dag 2

 • conflicthantering als derde partij
  • reageren op een conflictmelding
  • medewerkers coachen in conflictsituaties
  • stappen en aandachtspunten in een bemiddelingsgesprek
  • wanneer geef je het beter uit handen
 • preventie
  • een cultuur van vertrouwen en open communicatie stimuleren
  • conflictsignalen herkennen en erop reageren
 • intervisie vanuit deelnemerscases

DOELGROEP

Je hebt al enige ervaring als leidinggevende

LEERDOELSTELLINGEN

Na deze opleiding ken je:

 • oplossingsstrategieën voor verschillende soorten conflicten
 • psychologische achtergrond van een conflict: wat gebeurt er bij beide partijen
 • de basisprincipes van verbindende communicatie
 • do’s en don’ts als betrokken partij in een conflict
 • do’s en don’ts als bemiddelaar
 • de stappen in een bemiddelend gesprek

Na deze opleiding kun je:

 • je eigen conflicthanteringsstijl inschatten en hier flexibeler mee omspringen
 • conflictsignalen sneller detecteren, waardoor je escalatie kan vermijden
 • “onderhuidse” conflicten makkelijker bespreekbaar maken
 • een conflictoplossend gesprek voeren als betrokken partij
 • medewerkers coachen om conflicten uit te praten
 • een bemiddelend gesprek voeren als derde partij
 • het escalatieniveau van een conflict inschatten
 • inschatten of het conflict best door jou of een externe bemiddelaar kan worden gemodereerd
Terug naar overzicht