Overslaan en naar de inhoud gaan

Life balance bij jongeren

Life balance

Introductie
Life balance omvat het evenwicht dat personen ervaren in alle activiteiten en engagementen waarin ze betrokken (willen) zijn (zoals werk, school, gezin, sociaal leven, hobby’s) (Matuska & Christiansen, 2009; Matuska, 2010; Wagman, 2012). Jongeren met en zonder gezondheidsproblemen kunnen in de loop van het leven een verstoorde life balance ervaren, waardoor mogelijk bepaalde rollen (bv. medescholier, sportmaat) niet meer vervuld kunnen worden. Er is echter een gebrek aan assessmentinstrumenten om life balance in kaart te brengen bij jongeren. Bovendien is er weinig onderzoeksmateriaal over de strategieën die (ergo)therapeuten hen kunnen aanbieden om een goede life balance te vinden en te behouden (Wagman, Håkansson, & Björklund, 2012; Wagman et al., 2015; Stambulova et al., 2015). De ontwikkeling van mobiele applicaties ter ondersteuning van dienstverlening in de gezondheidszorg lijkt voornamelijk bij de groep jongeren zeer zinvol.

Doel

  1. De ontwikkeling/aanpassing van een assessmentinstrument voor het in kaart brengen van de life balance bij jongeren met psychiatrische problematiek, jongeren met cerebral palsy (CP) en gezonde jongeren ter controle.
  2. De ontwikkeling van een telecoaching-interventie voor de optimalisatie van de life balance binnen deze doelgroepen.

Methode
Door middel van literatuuronderzoek, interviews en focusgroepen wordt een assessmentinstrument om life balance in kaart te brengen op maat van jongeren met en zonder beperking aangepast of ontwikkeld en gevalideerd. Vervolgens wordt via een consensusmethode (specifiek Delphi-proces) de inhoud en vorm voor een telecoaching-interventie ter optimalisatie van life balance voor deze doelgroepen bepaald en een mobiele applicatie ontwikkeld. De bruikbaarheid van de telecoaching-applicatie wordt geëvalueerd in een klinische studie bij de cliëntengroepen.

Relevantie 
De uitkomsten van dit project kunnen bijdragen aan de optimalisatie van de zorgverlening door ergotherapeuten. Indien de telecoaching-applicatie bruikbaar blijkt, kan deze worden toegepast en onderzocht op bredere schaal.