Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Ergotherapie in de eerste lijn

Introductie

Het holistisch perspectief waaruit de ergotherapeut handelt, maakt dat ergotherapie nauw aansluit bij de visie die de eerstelijnsgezondheidszorg nastreeft. De paradigmashift naar persoonsgerichte, geïntegreerde en vraaggerichte zorg benadrukt de noodzaak van een betere integratie van ergotherapie in de eerste lijn (EL) binnen interdisciplinaire samenwerkingsinitiatieven . Het kadaster biedt tot op heden echter geen zicht op het aantal ergotherapeuten werkzaam in de EL, noch hun rolinvulling en hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden. Recent onderzoek bij ergotherapeuten werkzaam in de EL bevestigt de nood aan een contextgebonden definiëring van ergotherapie in de EL.

Doel

Opmaak van een definitie en toekomstgericht competentieprofiel van ergotherapie in de EL in Vlaanderen om kwaliteitszorg te kunnen verzekeren.

Methode

Op basis van een scoping review van (inter)nationale literatuur wordt ergotherapie in de Vlaamse EL gedefinieerd. Een Vlaams competentieprofiel wordt ontwikkeld met behulp van de grounded theory methode door stapsgewijs verschillende databronnen (onder meer literatuur en focusgroepen) te consulteren en consensus na te streven. Via een Delphi-onderzoek wordt het nieuwe profiel afgetoetst aan de mening van experten binnen de eerstelijnsgezondheidszorg.

Relevantie

De uitkomsten van dit project en het verspreiden van het competentieprofiel kunnen bijdragen aan een betere integratie van ergotherapie binnen de EL. Daarnaast kan het profiel gebruikt worden door ergotherapeuten ter identificatie van de eigen sterktes en werkpunten om verdere professionele ontwikkeling vorm te geven. Het biedt een kader aan Vlaamse opleidingen voor het aftoetsen van huidige opleidingsprogramma’s en/of het ontwikkelen van nieuwe opleidingen inzake kwalitatieve toekomstgerichte eerstelijnszorg.