Overslaan en naar de inhoud gaan

DOEM! - Designprincipes voor Online Educatief Materiaal

afbeelding blended learning

Probleemschets
Sinds de intrede van het internet en het massale gebruik van schermen (mobiel en desktop), is de manier van kennisdeling enorm geëvolueerd en exponentieel toegenomen. Vandaag is het evident om informatie (uitsluitend) online aan te bieden. De waaier aan beschikbare tools voor online informatieoverdracht wordt steevast groter, toegankelijker en gebruiksvriendelijker. De drempel wordt steeds lager en dat zien we ook in educatieve omgevingen. Face-to-face vorming en online digitaal materiaal zijn tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Het geproduceerde educatieve online materiaal is vaak niet optimaal  afgestemd op ‘online consumeren’. Veelal kan online educatief tekstmateriaal worden geoptimaliseerd voor schermgebruik, door de vormgeving aan te passen maar ook door het medium te optimaliseren voor digitaal gebruik (bv. inlassen van een quiz tussen twee tekstonderdelen/hoofdstukken in een cursus of een extra filmpje ter ondersteuning van de tekstuele uitleg in een handleiding). Daarnaast zou een goed design kunnen helpen om het (tekstueel) materiaal schermvriendelijk te maken. Elementen die hier een rol spelen zijn onder andere corpsgrootte, aantal karakters per lijn, het gebruik van kolommen, interlinie, kleur tekst en achtergrond, enz. 

In dit onderzoek willen we die verschillende elementen onderzoeken en richtlijnen formuleren die bijdragen aan de optimalisatie van Online Educatieve Leermaterialen.

Onderzoeksvraag
Welke principes/richtlijnen kunnen geformuleerd worden op het vlak van overdracht van informatie, leesbaarheid, en vormgeving van online leermateriaal voor verschillende devices?
a. Wat zijn de bestaande richtlijnen voor Online Educatieve Leermaterialen?
b. Welke mogelijke designproblemen kunnen zich hierbij stellen?
c. Hoe kunnen we de richtlijnen verbeteren voor een optimaal design van online educatieve leermateriaal?

Methode
Op basis van deskresearch en expert-interviews (‘vinger aan de pols’) verzamelen van de veelheid aan richtlijnen in één overzichtelijk document, waar iedereen zonder voorkennis mee aan de slag kan.

Gerealiseerde output
Een handig, overzichtelijk boekje dat deze richtlijnen bundelt en toepast (beperkte oplage).
Een digitale versie wordt gratis ter beschikking gesteld via deze pagina.