Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Beeldende Kunsten
 • Vrije Kunsten

Schilderkunst

 • Type

  Traject van Afstudeerrichting van Academische Bachelor en Master

 • Duur

  4 Jaar

 • Campus
  Campus Mutsaard
 • Dagtraject

Wat leer je?

Tijdens de eerste twee jaar is het atelierwerk voor een belangrijk deel gebaseerd op waarneming: stilleven, model, portret of landschap. Het atelier is de centrale plek van waaruit deze processen tot stand komen. De ruime schildersateliers, met een overvloed aan noorderlicht, vind je in de hoogste regionen van de campus.

Dit traject biedt tal van aanknopingspunten met recente en oudere werken van grote meesters. Je kan je eigen plastische taalgebruik stap voor stap ontdekken en ontwikkelen, maar steeds met een grote aandacht voor het rijke kader.

Daarnaast is er geleidelijk meer aandacht voor de maatschappelijke context waarbinnen kunstwerken zich ontwikkelen. De beeldenstroom die ons dagelijks als het ware overspoelt, moet worden verwerkt en gefilterd tot relevante beelden, die op hun beurt worden ‘vertaald’ in schilderijen. Bij het beëindigen van de master verwachten we een project dat getuigt van een eigen artistieke invalshoek.

Alle informatie over deze opleiding vind je op

AP-arts.be

  Praktijk en Theorie

  Kunstpraktijk en kunsttheorie zijn in de loop van de twintigste eeuw steeds nauw met elkaar verbonden geweest. Ook in de Academie gaan het beoefenen van en het nadenken over de kunsten hand in hand. De theorievakken staan in het teken van een kritische en hedendaagse artistieke praktijk. Kunstgeschiedenis, kunstfilosofie en onderzoeksmethodiek bieden je, samen met meer specifieke vakken binnen je eigen discipline, de nodige tools om je te ontwikkelen tot een volwaardige kunstenaar of ontwerper.

  In de master werk je autonoom aan een artistiek afstudeerproject, waarbij je theoretische bagage en artistieke vaardigheden van pas komen. In verschillende masterclasses krijg je, onder leiding van artistieke onderzoekers en (gast)docenten, de mogelijkheid om met studenten uit verschillende disciplines samen te werken.

  Internationaal

  De Antwerpse Koninklijke Academie Voor Schone Kunsten heeft een internationale reputatie uitgebouwd en is ook een internationale ontmoetings- en werkplek geworden. De Academie bestaat sinds 1664 en is daarmee na Rome, Parijs en Florence de vierde oudste kunstacademie van Europa.

  De bruisende campus huisvest studenten van ruim 40 verschillende nationaliteiten. De Academie werkt samen met meer dan 45 opleidingen in Europa en daarbuiten. Studiereizen, internationale projecten en Erasmusuitwisselingen bieden de mogelijkheid tot het opdoen van buitenlandse ervaringen.

  Expertise

  De Academie is niet alleen een plaats voor studie en creatie, maar ook voor doelgericht onderzoek in de kunsten. Verschillende doctoraten in de kunsten getuigen daarvan. De diverse artistieke onderzoeksprojecten overstijgen de louter disciplinaire invalshoek en bieden ruimte aan kritische reflectie op de artistieke praktijk.

  Het uitgebreide aanbod van onderzoeksgerichte gastcolleges, workshops, masterclasses en onderzoeksdagen draagt bij tot de ontwikkeling van de onderzoekscompetenties van alle studenten.

  Toelatingsproeven

  Om de opleiding te starten, moet je voor een toelatingsproef slagen. Deze proef test je artistieke blik en je technische vaardigheden. Alle informatie over de toelatingsproeven en hoe je ervoor kan inschrijven, vind je op AP-arts.be.

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou