Overslaan en naar de inhoud gaan
Muziek (Master)

Directie

Type

Afstudeerrichting van Master

Duur

2 Jaar

  • Dagtraject

De Master in de Muziek met afstudeerrichting Directie leer je muzikale ideeën en inzichten over te brengen aan een koor, orkest, harmonie of fanfare. Dit is afhankelijk van je focus op Koor- of HaFaBra-directie. Je leer onder meer een groep musici te leiden en te coachen. De opleiding is ook nauw verbonden met jouw eigen directiepraktijk. Binnen de Master of Arts in Music kan je deze masteropleiding ook in het Engels volgen.

Iets voor jou?

Leeft jouw talent op in combo, kamermuziekverband, big band, een koor of orkest? Ga je voor componist, orkestmusicus, leraar of solist? Kies dan voor de opleiding Muziek.

Je hebt een bachelordiploma hoger kunstonderwijs in een overeenkomstige discipline en je neemt deel aan een artistieke toelatingsproef. Die bestaat uit verschillende onderdelen afhankelijk van je keuze voor Koordirectie of Hafabra-directie.

Directie.jpgHafabra-directie

  • De kandidaat kiest een werk dat minstens in ereafdeling, maar bij voorkeur in superieure afdeling geklasseerd staat, met andere woorden dus een werk van grade 5 – 6 (meer informatie over de afdelingen: www.vlamo.be)
  • Op de dag van de toelatingsproef brengt de kandidaat een cd-opname en een kopie (recto/verso) van de full score voor de jury mee. De kandidaat gebruikt een baton en dirigeert de full score.
  • Na het dirigeren wordt elke kandidaat getest op gehoor, analyse en algemene (hafabra)kennis, steeds in functie van het door hen gekozen en gedirigeerde werk.

Koordirectie

  • Gehoortest
  • Directietest
  • Theoretische test
  • Pianospel

Wat leer je?

In de master in de Muziek met afstudeerrichting Directie focus je op Koordirectie of Hafabra-directie. Zowel de studenten Koordirectie als Hafabra-directie volgen het onderdeel literatuurstudie. Alle stijlperiodes komen aan bod (van renaissance tot hedendaagse koormuziek) en worden besproken via partituren, luistervoorbeelden, … De studenten brengen zelf koorliteratuur aan dat ze vervolgens in groep bespreken.

De studie Koordirectie behelst onder meer een verdere uitdieping van de slagtechniek, verdere analyse met het oog op een versnelling van het repetitieproces, communicatie met het koor en de verdere uitbouw van het koorrepertoire met het oog op concerten.

De directielessen Koordirectie bieden we individueel aan. De student is bij voorkeur dirigent van een (amateur-)koor. De docent bezoekt de repetities van dit koor zodat hij ter plaatse aanwijzingen kan geven en van daar kan verder werken aan de scholing in de individuele lessen. Het repertoire behelst werken van renaissance tot heden. De student krijgt tijdens zijn opleiding de kans hebben om verschillende koorervaringen op te doen: het dirigeren van een kamerkoor, preprofessioneel koor (het dirigentenkoor), het amateurkoor van de student, de koren van de docenten, …

De studie HaFaBra-directie behelst dan weer een verdere uitdieping van de slagtechniek, verdere analyse met het oog op een versnelling van het repetitieproces, 10 communicatie met het orkest, en de verdere uitbouw van het HaFaBra-repertoire met het oog op concerten.

De directielessen HaFaBra bieden we individueel aan. De student is bij voorkeur dirigent van een hoog gekwalificeerd (amateur-)orkest. De docent bezoekt repetities van dit orkest. Het functioneren “op de werkvloer” krijgt natuurlijk de nodige follow-up tijdens de individuele lessen.

Per academiejaar zijn twee luisterstages verplicht. De student volgt een repetitiecyclus van 4 repetities (en indien mogelijk een concert) waarbij het gespeelde repertoire op voorhand wordt bestudeerd met de vakdocent. Tijdens de repetities vergelijkt de student de gerealiseerde visie van de dirigent met de eigen visie. Aansluitend maakt de student een schriftelijke neerslag over het gevoerde repetitieproces, aangevuld met eigen bedenkingen, vergelijkingen, ...

De masteropleiding kan men, indien gewenst, combineren met een specifieke lerarenopleiding van 60 studiepunten.

Wie word je?

Op vijf jaar tijd leiden we studenten op tot excellente musici met een uitgesproken artistieke persoonlijkheid die hun weg vinden in de hedendaagse internationale muziekwereld. Het Conservatorium vormt je tot een bewust en kritisch musicus die aan de slag kan als onder andere instrumentalist, zanger, leraar, componist, arrangeur, dirigent en maker. Of een combinatie die bij jou past.

In het bredere culturele veld vind je werk als bijvoorbeeld programmator, producer of muziekmanager. Vaak combineren alumni meerdere facetten binnen een portfolio-carrière. Voor een loopbaan in het (kunst)onderwijs of de kunsteducatieve sector kan je (gecombineerd of niet) de Educatieve Master volgen, die we ook op onze campus aanbieden. Binnen de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen kan je als alumnus aan onderzoek doen of een doctoraat in de kunsten starten. Of je opteert na je masteropleiding voor een vervolgopleiding in de vorm van een postgraduaat, waarbij je inzoomt op een bepaald aspect van de artistieke praktijk.

Alle informatie over deze opleiding vind je op

AP-arts.be

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou