Overslaan en naar de inhoud gaan

Collega's David Walewijns en Wannes Heirman publiceren onderzoek in 'Computers in Human Behavior'

charity of water

In een recente publicatie in "Computers in Human Behavior", een internationaal gerenommeerd tijdschrift, hebben collega's David Walewijns, Wannes Heirman en Rowan Daneels (onderzoeker aan de UAntwerpen), een belangrijke bijdrage geleverd aan het begrijpen van de invloed van virtual reality (VR) op donatiegedrag. Hun paper, getiteld "To give or not to give: Examining the prosocial effects of a 360° video endorsing a clean water charity", onderzoekt hoe VR invloed kan hebben op het donatiegedrag van mensen. 

In deze studie richtten de onderzoekers zich op het verkennen van de effecten van virtual reality (VR) technologie op donatiegedrag. Ze gebruikten specifiek een type VR-ervaring genaamd een 360°-videodocumentaire ter ondersteuning van een niet-gouvernementele organisatie genaamd Charity: Water. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat VR het potentieel heeft om empathie op te roepen en een gevoel van verbondenheid met anderen te creëren. Er is echter beperkt onderzocht of deze technologie ook kan leiden tot meer donaties voor liefdadigheidsorganisaties. Daarom wilden de onderzoekers onderzoeken of het gebruik van een emotie-opwekkende 360°-video in VR kan leiden tot hogere donatiecijfers.

Om de studie uit te voeren, ontwierpen de onderzoekers een ‘between-participants’ experiment. Ze verzamelden gegevens van 150 jonge volwassenen tussen 18 en 25 jaar oud aan de AP Hogeschool. De deelnemers werden blootgesteld aan de VR-ervaring en hun reacties en intenties met betrekking tot donatie werden geregistreerd en geanalyseerd. Uit de resultaten van de studie bleek dat VR, vooral wanneer het gevoelens van empathie opriep, een significante impact had op de donatie-intenties van de deelnemers. Na het ervaren van de VR-video toonden de deelnemers een grotere bereidheid om te doneren dan vóór de VR-ervaring. Het is echter belangrijk op te merken dat ondanks de toegenomen bereidheid om te doneren, veel deelnemers nog steeds sceptisch waren over het daadwerkelijk uitvoeren van een donatie. Dit wijst erop dat, hoewel VR de bereidheid van individuen om te doneren kan beïnvloeden, er nog steeds barrières of zorgen kunnen zijn die hen ervan weerhouden concrete actie te ondernemen. De studie bespreekt de verdere implicaties van deze bevindingen en de suggesties voor toekomstig onderzoek. Het onderzoek benadrukt het potentieel van VR-technologie bij het aantrekken van donaties voor goede doelen, maar stelt ook dat er nog factoren zijn die leiden tot onzekerheid of aarzeling om donaties te maken. Door de mogelijkheden van VR beter te begrijpen en eventuele hindernissen aan te pakken, kunnen liefdadigheidsorganisaties deze technologie wellicht effectief inzetten om donaties te verhogen en hun doelen te ondersteunen.

Het artikel is gepubliceerd onder de onderzoekslabo's Immersive Lab en Business en Recht, en maakt deel uit van het bredere onderzoek genaamd "Merging Realities". Dit onderzoek focust op Virtual en Augmented Reality (VR/AR) als persuasieve en gedragsveranderingsfaciliterende tools voor het beantwoorden van urgente beleidsproblemen in een stedelijke context oa. klimaat, volksgezondheid en woonbeleid. 

 

Gerelateerde artikels