Overslaan en naar de inhoud gaan

EIPTE gaat ondernemingszin stimuleren

EIPTE

EIPTE – of voluit ‘Entrepreneurship in Initial Primary Teacher Education’ – is een gloednieuw strategic partnership tussen de lerarenopleidingen Kleuter- en Lager Onderwijs van AP Hogeschool en zeven andere hoger onderwijsinstellingen uit zes Europese landen. EIPTE is een innoverend Erasmus+-project dat tot doel heeft om via verschillende tools en methodieken ondernemingszin of entrepreneurship education in te bedden in curricula van de Europese lerarenopleidingen basisonderwijs. Het programma loopt van september 2017 tot augustus 2020.

Entrepeneurship Education of ondernemingszin integreren in Europese opleidingen Basisonderwijs, dat is de essentie van EIPTE. “Ondernemingszin gaat veel ruimer dan enkel de bedrijfseconomische context. Met deze samenwerking willen we de ondernemende mindset van leerkrachten en kinderen zoals persoonlijkheidsontwikkeling, creativiteit, probleemoplossend denken,… stimuleren. Zo leiden we op termijn edupreneurs op”, verklaart Jo van den Hauwe, opleidingshoofd Kleuter- en Lager Onderwijs van AP Hogeschool. Edupreneurs zijn leerkrachten die beschikken over de attitude, de vaardigheden en de slagkracht om opportuniteiten en ideeën om te zetten in waardevolle zaken die financieel, maar zeker ook cultureel of sociaal van aard kunnen zijn. Zij kunnen op hun beurt deze vaardigheden overbrengen aan hun leerlingen.

Expertise

Dat AP Hogeschool werd gevraagd om deel uit te maken van dit internationale samenwerkingsverband, is geen toeval. “Vanuit onze ervaring en onze expertise inzake internationale, creatieve programma’s zoals SPACE (Strategic Partership: Agents of Change in Education) en de jaarlijkse ‘International STEAM Week’ (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) werden we aangespoord om mee aan boord te stappen van dit nieuwe Erasmus+ strategic partnership. Die aanvraag werd deze zomer goedgekeurd door het Duitse Nationaal Agentschap”, aldus Geert Marrin, adviseur internationalisering binnen AP Hogeschool. “De komende drie jaar kunnen onze lerarenopleidingen basisonderwijs dus uitkijken naar een vruchtbare en leerzame pan-Europese samenwerking waarin elke partner haar expertise kan binnenbrengen.”

Toolbox

Om ondernemingszin effectief te integreren in opleidingen basisonderwijs, zal EIPTE de komende drie jaar een toolbox ontwikkelen voor hogescholen: een multilinguale en multi-inzetbare verzameling van tools, methodieken, research en onderwijstechnieken die leerkrachten in staat stellen een klas- en schoolklimaat te creëren dat entrepreneurship bij kinderen stimuleert.

De toolbox is een welkom instrument voor de opleidingen basisonderwijs in Europa. Hoewel er veel informatie te vinden is om ondernemingszin via onderwijs aan te moedigen, zijn er in Europa met Denemarken, Estland en Litouwen maar drie landen die entrepreneurship verankerden in de eindtermen van het basisonderwijs en dus verwachten dat leerkrachten hierin bedreven zijn. Via dit pan-Europees samenwerkingsverband tracht EIPTE deze focus op ondernemingszin breder te verspreiden in Europese lerarenopleidingen.

Dankzij de Europese steun voor EIPTE kunnen elk academiejaar tien studenten en twee lectoren van Kleuter- en Lager Onderwijs deelnemen aan boeiende leeractiviteiten in binnen- en buitenland. Op die manier draagt dit project bij tot het structureel versterken van de interculturele competenties van onze toekomstige leerkrachten.

Gerelateerde artikels