Overslaan en naar de inhoud gaan

AP en PRO LEZEN coachen basisscholen naar beter leesonderwijs

PRO LEZEN AP Hogeschool Odisee Iedereen Leest

Via het gratis professionaliseringstraject PRO LEZEN krijgen 24 basisscholen de kans om hun leesonderwijs te versterken. AP Hogeschool, Odisee Hogeschool en Iedereen Leest bundelen hiervoor de krachten. Vanaf september 2020 zullen zij de scholen gedurende twee jaar op maat begeleiden. Scholen die interesse hebben kunnen zich voor 24 juni kandidaat stellen.  

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de leesvaardigheid en leesmotivatie bij Vlaamse leerlingen de laatste jaren sterk daalden. Om sterk efficiënt en sterk leesonderwijs te realiseren, is de inzet van het hele schoolteam cruciaal. Via het nascholingstraject PRO LEZEN krijgen 24 basisscholen de kans om via coaching op maat volgende doelstellingen te realiseren: 

  • een gemeenschappelijke visie op leesonderwijs met concrete doelen en acties op korte en lange termijn
  • een effectieve leesdidactiek doorheen het hele curriculum
  • structurele monitoring en feedback van technisch en begrijpend lezen, leesmotivatie en leesgedrag
  • een krachtige en motiverende leesomgeving in elke klas en op school
  • een breed leesnetwerk met andere scholen

Als school engageer je je in dit traject met een kernteam van maximum zes medewerkers. Dat kernteam is vertegenwoordigd op de regionale start- en slotmomenten en het aanspreekpunt voor de professionaliseringscoaches. Het kernteam komt regionaal samen met andere scholen om expertise en ervaringen uit te wisselen. Op de school zelf zijn er vormings- en coachingsmomenten voor het hele schoolteam. Zo komt er tijdens het schooljaar een coach langs op school voor acht sessies op maat (van een halve dag). 

PRO LEZEN ook graag op jullie school?

Overtuigd van deze unieke kans? Klik hier voor meer informatie of contacteer onze AP-collega Iris Vansteelandt, (lector lerarenopleiding, onderzoeker en medewerker van het project): iris.vansteelandt@ap.be. 

Gerelateerde artikels