Overslaan en naar de inhoud gaan

Studentenraad zamelt 1.150 euro in voor TEJO vzw

asap quiz

Ieder jaar organiseert AP Hogeschool een Week van het Welbevinden voor alle studenten. Zo kunnen ze het ondersteuningsaanbod van de hogeschool (nog beter) leren kennen én deelnemen aan verbindende en versterkende activiteiten. Dit jaar konden studenten onder meer kiezen uit hondenwandelingen, yogasessies, workshops mocktails en ademhalingstechnieken, een lezing door Fleur van Groningen ... Dankzij de ASAP (Algemene Studentenraad AP) konden studenten en personeel ook quizzen voor het goede doel en werd er maar liefst 1.150 euro ingezameld voor TEJO vzw. 

De studentenraad kan terugblikken op een mooie opkomst én een mooie opbrengst van hun quiz. ASAP-ondervoorzitter Kato François: “Het doet deugd om te zien dat het onderwerp mentaal welzijn zo leeft binnen onze hogeschool. Maar liefst 110 personeelsleden en studenten namen deel aan onze quiz. Bovendien konden we TEJO vzw verblijden met een donatie van 1.150 euro.” 

De studentenvertegenwoordigers kozen TEJO vzw als goed doel omwille van hun laagdrempelige werking met jongeren. “Alle jongeren hebben recht op een quasi onmiddellijke hulpverlening wanneer ze psychische zorgen ervaren. Daarom biedt TEJO therapeutische begeleiding aan voor jongeren tussen 10 en 20 jaar om anoniem en gratis, gericht én preventief te handelen zodat problemen niet escaleren.”, zegt Ingrid De Jonghe, voorzitter en oprichter van TEJO Antwerpen.

Hoewel de coronacrisis al even voorbij is, heeft ze nog steeds een sterke sociale impact op jongeren. "Uit studies blijkt dat het voor jongeren niet altijd makkelijk is om verwaterde contacten opnieuw op te pikken of zich in grote groepen te begeven. Organisaties zoals TEJO zijn broodnodig en we zijn dan ook trots dat we die als jongeren mee kunnen ondersteunen.”, aldus ASAP-voorzitter Jens Vermeiren. 

Taboes doorbreken

De studentenvertegenwoordigers zijn ook blij dat er steeds meer aandacht is voor mentaal welzijn en dat het taboe verder verdwijnt. Uit onderzoek van onder meer professor Ronny Bruffaerts blijkt dat de meeste stoornissen zich ontwikkelen rond de leeftijd van 20 jaar. Kato: "Jonge mensen gaan dan vaak alleen wonen, starten hun eerste job, kiezen al dan niet voor kinderen, ... Belangrijke keuzes die een grote mentale impact hebben.”

Gelukkig kunnen studenten ook binnen AP Hogeschool rekenen op brede ondersteuning op vlak van mentaal welbevinden. Ze kunnen gratis terecht bij studentenpsychologen. Er worden regelmatig workshops en lezingen rond mentale veerkracht georganiseerd. En bij AP zijn alle studentenvoorzieningen letterlijk en figuurlijk onder één dak gebundeld in het Student Center, zodat (toekomstige) studenten zo snel en vlot mogelijk hun weg kunnen vinden naar de juiste hulp. 

ASAP-voorzitter Jens: “Ons maatschappelijk systeem schiet vaak pas in werking als het te laat is. Daarom moeten we nog meer durven inzetten op vroegdetectie en preventie. We moeten er mee voor zorgen dat studenten hulp zoeken als het nodig is: blussen voor het huis in brand staat.”

Gerelateerde artikels