Overslaan en naar de inhoud gaan

Omgaan met stress in tijden van corona / Dealing with stress in times of corona

corona stress covid-19
© Pexels

Onze AP-psychologen delen handige inzichten. / Our AP-psychologists share useful insights.

 

{DUTCH}       English version below.

Omgaan met stress in tijden van corona 

Het coronavirus (covid-19) houdt ons allemaal in zijn greep. De maatregelen rond social distancing hebben een grote impact op hoe we ons leven vandaag organiseren. Het nieuws stroomt de klok rond binnen. Er heerst veel onzekerheid. En bijgevolg nemen ook angst en stress toe. Gelukkig delen onze AP-psychologen (Studentenvoorzieningen (STUVO)) handige inzichten over hoe je in tijden van corona en quarantaine mentaal gezond kan blijven. 

1. Zorg voor structuur

Dagelijkse routines zorgen voor houvast. Dus sta op tijd op. Ga op tijd slapen. Eet op regelmatige tijdstippen ... Maak een planning waarbij je voldoende afwisseling voorziet tussen in- en ontspanning. 

2. Blijf in contact met je vrienden en familie 

God bless modern technology! Messenger, Skype, WhatsApp, FaceTime ... Vandaag betekent 'afstand houden' gelukkig al lang niet meer 'isoleer jezelf'. Bellen, sms'en, (video)chatten: er is voor ieder wat wils. 

3. Beperk de nieuwsstroom

Het is verleidelijk om voortdurend door de eindeloze nieuwsstroom te scrollen. Natuurlijk wil je te allen tijde op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Uit psychologisch onderzoek is echter gebleken dat mensen die ongerust zijn, vooral focussen op informatie die hun bezorgdheden bevestigt. Zo krijg je een vicieuze cirkel. Dus: 

  • Wees alert voor nepnieuws. Tijdens crisissituaties circuleert er heel veel nepnieuws. Het is dus belangrijk om kritisch te zijn en fake nieuws van echt nieuws te onderscheiden. Het is niet omdat iets Facebook staat, dat het per se waar is. Op deze overheidswebsite vind je alvast officiële en objectieve informatie over het huidige covid-19 virus. 
  • Probeer niet continu met het nieuws bezig te zijn. Kijk of luister op vaste momenten naar de officiële berichtgeving en zoek daartussen afleiding in andere activiteiten. Schakel gerust je breaking news updates uit, als deze je onrustig maken. 

4. Besef dat het normaal is om je neerslachtig, gestresseerd en/of angstig te voelen

Tijdens crisisperiodes kunnen stressklachten - zoals slaapproblemen, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, neerslachtigheid, angst, woede ... - in alle hevigheid opkomen. Dit zijn heel normale reacties die in dit soort uitzonderlijke situaties optreden. 

Zoek naar gezonde manieren om met deze emoties om te gaan: praat met iemand die je vertrouwt, luister naar muziek, blijf in beweging ... Meditatie-apps zoals Insight Timer en Headspace kunnen je hierbij ondersteunen. Vermijd het gebruik van alcohol en drugs. Probeer terug te vallen op eerdere vaardigheden en ervaringen om het hoofd te bieden aan deze moeilijke situatie. 

5. Neem zelf ook de nodige preventieve maatregelen

Je kan zelf ook de persoonlijke veiligheid van jezelf en anderen verbeteren, door de overheidsrichtlijnen inzake persoonlijke hygiëne in acht te nemen. Zo creëer je een gevoel van zelfcontrole, wat op zijn beurt tegenwicht biedt tegen gevoelens van onrust. 

6. Doe dingen die je energie geven 

Wat doe jij graag? Hiermee doelen we niet alleen op hobby's, maar ook op nieuwe zaken. Misschien is nu eindelijk het moment aangebroken om werk te maken van dat éne ding dat al eeuwen op je to-dolijstje staat. Lees een boek, speel een gezelschapsspelletje, kijk (of binge) een documentaire of tv-show. Of waarom niet: je kookkunsten verbeteren, een nieuwe taal leren of leren haken via een DIY-tutorial ... Go for it! 

7. Blijf bewegen

Wandelen of fietsen met je gezin, partner of vriend(in) is nog steeds toegestaan. Maar hou voldoende afstand en blijf thuis als je ziek bent of symptomen hebt. Bewegen kan trouwens ook gewoon thuis. Op YouTube en via de App Store vind je massa's yogalessen, danssessies of fitnesstrainingen die je van thuis uit kunt doen. 

8. Durf om hulp te vragen 

Voel jij je overweldigd door de huidige coronacrisis? Aarzel dan niet om professionele hulp te zoeken. 

 

{ENGLISH}

Dealing with stress in times of Corona

The coronavirus (covid-19) has us all firmly in its grip. The measures for social distancing have a major impact on how we organize our daily life. News updates pour in non-stop. Uncertainty rules. And as a result, stress and anxiety are also on the rise. Luckily, our AP-psychologists (Student Services STUVO) share useful insights on how to keep a healthy mindset in times of corona and quarantine. 

1. Provide structure

Daily routines give you something to hold on to. Go to bed on time, wake up on time, eat at fixed times ... Make a schedule which balances effort and relaxtion.  

2. Stay in touch with friends and loved ones

God bless modern technology! Messenger, Skype, WhatsApp, FaceTime ... Social distancing these days is no longer synonymous with complete isolation. Call, text, (video)chat ...: there's something there for everyone. 

3. Limit your news exposure

It's tempting to keep scrolling through the endless news cyle. Off course, you want to stay up to date with the latest developments. However, psychological research has indicated that worried people focus the most on information which confirms their concerns. This creates a vicious circle. So:  

  • Be alert for fake news. During times of crisis fake news travels fast. It's important to be critical to discern fake from real news. Just because it says so on Facebook, does not necessarily mean it's true. This government website provides official and objective information about the current covid-19 outbreak.  
  • Try to limit your news exposure. Read or listen to official news reports at fixed times and look for distraction in other activities in between. Just switch off your breaking news updates, if these upset you.  

4. Realize that it's perfectly normal to feel down, stressed and/or anxious 

During times of crisis stress complaints - such as insomnia, irritability, lack of focus, depression, anxiety, anger ... - can flare up in all intensity. Rest assured, these are perfectly normal reactions to experience during extraordinary situations.  

Look for healthy ways to deal with these emotions: confide in someone you trust, listen to music, stay active ... Meditation apps, such as Insight Timer and Headspace, can help you maintain a healthy headspace. Avoid use of alcohol and drugs. Try to rely on past skills and experiences to help you cope with these difficult times.  

5. Take the necessary safety precautions

You can take personal action to improve the safety of yourself and others, by closely following the government guidance on personal hygiene. This creates a feeling of self control and helps counter possible feelings of unrest.  

6. Do something that sparks joy  

What are your favorite pastimes? We're not only hinting at hobbies, but also new experiences. Maybe it's finally time to tackle that one thing that has been on your to-do list for ages. Read a book, play board games, (binge)watch a documentary or tv show. Or why not work on your cooking skills, learn a new language or start to knit via a DIY tutorial ... Go for it!  

7. Stay active

You are still allowed to go for a walk or bike ride with your family, partner or friend. But keep your distance and stay home if you feel/are ill. FYI: you don't necessarily need to go outside. Exercising can easily be done at home. Check YouTube or the App Store for an endless amount of home-based yoga classes, dance sessions, workout sessions ...  

8. Dare to ask for help 

Do you feel overwhelmed by the current coronacrisis? Don't hesistate to reach out for professional help. 

 

Gerelateerde artikels