Overslaan en naar de inhoud gaan

Alumnus Sociaal Werk geeft bewoners ruimte in de stad

sociaal werk studeren antwerpen

Jaouad, oud-student Sociaal Werk en opbouwwerker bij Samenlevingsopbouw Antwerpen, gaat samen met buurtbewoners op zoek naar nieuwe ontmoetings- en ontspanningsruimten in Borgerhout. Zo ontstond ook het succesvol project ‘De jardin’, een schoolparking die werd omgevormd naar moestuin. Meer groen, meer ontplooiingsruimte en ook meer ruimte voor verbinding.

(lees verder onder video)

Waarom heb je gekozen voor de opleiding Sociaal Werk?

"Ik heb voor Sociaal Werk gekozen omdat ik heel graag samenwerk met anderen en met hen wil bouwen aan een gezamenlijk verhaal. Bovendien heb ik als puber zelf moeilijke momenten ervaren in de zoektocht naar mijn identiteit. Ik heb hierbij veel steun gehad aan maatschappelijk werkers, jeugdwerkers en jongerencoaches. Omdat ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is en dat een duwtje in de rug heel veel voor een mens kan betekenen, wou ik zelf graag anderen ondersteunen. En dan voornamelijk mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Vandaar de keuze om sociaal werk te studeren, en specifiek sociaal-cultureel werk omdat ik zelf ook heel graag met groepen werk."

Wat zijn de belangrijkste lessen die je meeneemt uit de opleiding?

"De belangrijkste les die ik heb meegenomen is dat je niet directief moet werken: het proces is belangrijker dan het eindresultaat. Neem alle tijd die nodig is en sta stil bij elk klein succes, want ook kleine successen moeten gevierd worden. Daarnaast is het ook belangrijk om samen te zoeken naar oplossingen in plaats van zelf oplossingen aan te reiken. Een sociaal werker is geen dokter, maar een professional die samen met mensen bekijkt wat het beste is voor hen en ook wat haalbaar is voor hen. Een sociaal werker werkt van onderuit en vertrekt altijd vanuit de wensen en bekommernissen van de mensen."

Wat houdt je job als opbouwwerker in? 

"Als opbouwwerker is het heel belangrijk om een gezamenlijk verhaal op te bouwen met de bewoners. Ik werk aan het project ‘publieke ruimten’ voor Borgerhout, een heel dichtbevolkt district. Dat wil zeggen dat er heel weinig publieke ruimte is voor de Borgerhoutenaren, daarom proberen wij samen met hen nieuwe gedeelde plekken creëren zodat mensen meer ruimte hebben om zich te kunnen ontplooien."

Wat is een van je succesverhalen? 

"‘De Jardin is een mooi voorbeeld van een opbouwproject. Het is een samentuin die is ontstaan dankzij de hulp van de middelbare school IMS Borgerhout. Zij hebben een groot deel van hun parking teruggegeven aan de buurt om meer groen te creëren. Het resultaat is een tuin met verschillende functies: ontmoeten, leren en verbinden. Zowel leerlingen als buurtbewoners leren in de tuin zaaien, oogsten en planten onderhouden. Tijdens het tuinieren kunnen verschillende mensen elkaar ontmoeten en beter leren kennen. Bovendien kunnen buurtbewoners in ons houtatelier terecht om moestuinbakken te maken. Op die manier bereiken we een diverse groep en proberen we verbinding te creëren."

ZELF OOK INTERESSE IN DE BACHELOR Sociaal Werk? 

Gerelateerde artikels