Overslaan en naar de inhoud gaan

Studente lerarenopleiding dingt mee naar Vlaamse Scriptieprijs

An Peetermans studente in het flextraject voor de educatieve bachelor Lager Onderwijs
© An Peetermans studente in het flextraject voor de educatieve bachelor Lager Onderwijs

De ijverige laatstejaarsstudente An Peetermans van de lerarenopleiding Lager Onderwijs neemt dit jaar deel aan de Vlaamse Scriptieprijs. Door haar deelname aan deze wedstrijd bestaat de mogelijkheid dat haar bachelorproef gepromoot zal worden bij uitgeverijen en media indien ze gekozen wordt als winnaar. Een mooie kans om maandenlang onderzoek, waar ze bij momenten hemel en aarde voor heeft bewogen, geen stof te laten vergaren.

Studente An Peetermans die de educatieve bachelor in het Lager Onderwijs volgt via een flextraject, onderzocht de huidige werking aangaande anderstalige nieuwkomers in het onderwijs. De titel van haar onderzoek luidt “Anderstalige en gewezen anderstalige nieuwkomers; aanvullende initiatieven op de huidige werking betreffende anderstalige nieuwkomers”. Niet alleen het onderwerp, maar ook het diverse publiek waarmee ze mocht samenwerken tijdens het werkplekleren intrigeerden haar. 

Een positief welbevinden is een belangrijke voorwaarde om te kunnen studeren. “De anderstalige en gewezen anderstalige nieuwkomers vallen tijdens het klasgebeuren vaak uit de toon en komen minder snel tot leren. Zo lopen ze ook steeds grotere achterstand op en dan niet alleen op vlak van taal en leren, maar ook zeker op sociaal vlak.” Zegt onderzoekster en studente An Peetermans. Haar onderzoek heeft immers bewezen dat het welbevinden van leerlingen van cruciaal belang is.

Stage-ervaring

Tijdens haar stage op de stedelijke basisschool ‘De Tandem’ heeft An veel ervaring opgedaan binnen dit thema. Bovendien hebben de leerkrachten, directie en ondersteuners haar regelmatig open en eerlijk bijgestaan. De school paste ook perfect binnen het actuele onderwerp dat overigens steeds relevanter wordt in onze huidige samenleving.

Dankzij haar onderzoek, kon An meegroeien tussen deze ‘anderstalige nieuwkomers’ en hielpen verscheidene inzichten haar om lesvoorbereidingen gerichter op te stellen met het oog op een zo breed mogelijk publiek. “Ik vind het als leerkracht erg belangrijk om het positief en goed welbevinden van al mijn leerlingen te stimuleren. Ik wil dat alle kinderen graag naar school gaan om te (willen) leren. Daarom denk ik dat het belangrijk en interessant is om deze inzichten verder mee te nemen en in te zetten in mijn eigen klas.”, aldus An.


Naast An Peetermans zijn er nog drie andere studenten binnen de lerarenopleiding van AP die meedingen naar de Vlaamse Scriptieprijs. Alle inzendingen van onze studenten in de lerarenopleiding kan je bekijken via de website van de Scriptieprijs. Wil je graag mee volgen wie er in de prijzen zal vallen voor de Vlaamse Scriptieprijs? Dat kan via de Scriptieprijs-Facebookpagina.

Gerelateerde artikels