Overslaan en naar de inhoud gaan

AP introduceert gratis menstruatieproducten op de campus

ap hogeschool gratis menstruatieproducten

Sinds kort vind je in de toiletten van sommige campussen menstruatiekastjes. Wie nood heeft aan een tampon of maandverband, kan er zo gewoon gratis eentje uit de automaat halen. Voorlopig gaat het om een pilootproject op kleinere schaal. Maar het is wel de ambitie om dit initiatief op termijn op alle campussen uit te rollen.  

Uit een studie van Caritas Vlaanderen vzw (2019) blijkt dat menstruatiearmoede wijder verspreid is dan vaak gedacht. 1 op 8 heeft soms niet voldoende geld om menstruatieproducten te kopen. 1 op 2 gebruikt uit noodzaak al eens toiletpapier of een zakdoek, wat het risico op infecties en irritatie aan urinewegen vergoot.  

Daarom is AP samen met de Algemene Studentenraad (ASAP) en het Student Center een pilootproject gestart waarbij op een aantal campussen gratis menstruatieproducten ter beschikking gesteld worden.  

Jens (voorzitter ASAP): “Heel wat AP-studenten krijgen een studietoelage. Helaas wordt de huidige financiële context voor velen onhoudbaar: energiekosten zijn geëxplodeerd, voeding is fors duurder geworden … We zijn ervan overtuigd dat dit project écht een steentje kan bijdragen aan de moeilijke situatie waarin veel studenten zich momenteel bevinden. Maar we zijn niet naïef. Ook op andere vlakken blijven we werken aan studiekosten. Betaalbaar onderwijs is bij elk nieuw project prioriteit voor onze studentenraad. Iedereen die wil studeren, zou dat moeten kunnen. Voor minder gaan we niet.” 

Hoewel het verlagen van financiële drempels een belangrijke voorwaarde voor democratisch hoger onderwijs is, hoeft het aanbieden van gratis menstruatieproducten niet louter vanuit een armoedeproblematiek benaderd te worden.  

Julia (ondervoorzitter ASAP): “Met dit project mikken we in de eerste plaats op studenten die het financieel moeilijk(er) hebben, maar uiteraard kan iedereen in nood er gebruik van maken. In die zin kan dit project er ook toe bijdragen dat het taboe rond menstruatie doorbroken wordt. Als jonge vrouw vind ik het aanbieden van gratis menstruatieproducten dan ook echt een grote stap vooruit. Binnen enkele maanden zullen we dit pilootproject met alle betrokkenen evalueren. Sowieso is dit voor iedereen die eraan meewerkt niet zomaar een eenmalige actie. We streven echt naar een duurzaam initiatief dat op alle campussen beschikbaar is.”   

Op het intranet kan je als student de huidige locaties van de kastjes bekijken

Gerelateerde artikels