Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiligheidsinstituut - Voorwaarden doe-koffers

Wanneer je onze doe-koffer reserveert, willen we graag dat je op de hoogte bent van de onderstaande reservatie- en ontleningsvoorwaarden.

Prijs

Een doe-koffer ontlenen is gratis.

Het vervoer per koerier is optioneel en kost 53 euro per koffer, heen en terug. 

Bij het laattijdig terugbrengen van de koffer (na 16.30 uur op de afgesproken einddag) betaal je een boete van 62 euro per dag (de einddag incl.).

Uitleentermijn

Te bepalen bij reservatie met een maximum van 2 weken. Langere uitleentermijn is mogelijk mits aanvraag op voorhand, motivering en volgens beschikbaarheid.

Transport

Je kan de doe-koffer zelf afhalen en terugbrengen in een van de uitleenpunten of kiezen voor thuislevering via koerier.

Een koffer is 50 cm breed, 70 cm hoog en 40 cm diep. De koffers hebben wieltjes en een uitschuifbaar handvat. Zelf vervoeren is mogelijk met het openbaar vervoer of de (benen)wagen maar niet met de fiets.

Uitleenpunt

Je kan erecht in het Veiligheidsinstituut, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen. Afhalen kan hier van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Terugbrengen moet gebeuren voor 16.30 uur.

Start ontlening

Vóór ingebruikname van de koffer zal de ontlener de inhoud doornemen aan de hand van de bijgevoegde checklist. Acceptatie van de koffer betekent dat de ontlener de koffer als compleet en kwalitatief in orde beschouwt. Ontbrekende of defecte onderdelen moeten ten laatste de volgende werkdag vóór 14u30 gemeld worden aan het uitleenpunt waar je de koffer ophaalde. Indien mogelijk zullen we ontbrekende stukken vervangen. Als vervanging niet mogelijk is, maken we een aantekening van de melding. 

Deze bepalingen gelden zowel bij zelf afhalen als bij vervoer per koerier.

Einde ontlening

Aan de hand van dezelfde checklist kijkt de ontlener op het einde na of alles terug in de koffer zit. Een medewerker van het uitleenpunt zal de koffer bij aankomst controleren. Ontbrekende of defecte onderdelen melden we uiterlijk binnen 3 werkdagen aan de ontlener. Schade aan of verlies van de koffer of onderdelen ervan zullen wij doorrekenen aan de ontlener (zie lijst met stukprijzen).

Deze bepalingen gelden zowel bij zelf afhalen als bij vervoer per koerier.

Geldigheid reservatie

De reservatie wordt pas geldig na bevestiging door het Veiligheidsinstituut.

Overname

Slechts toegestaan mits vermelding van de bron en na toestemming van danny.raymaekers@ap.be.

Contactpersoon