Overslaan en naar de inhoud gaan

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

AP Hogeschool wil iedereen die bij de hogeschool werkt of studeert een veilige omgeving bieden. Op elk moment. AP hanteert daarom een nultolerantie tegenover grensoverschrijdend gedrag en wil ongewenst grensoverschrijdend gedrag en de gevolgen ervan ernstig nemen en aanpakken, met respect voor alle betrokkenen.

Wat als grensoverschrijdend ervaren wordt, is niet voor iedereen hetzelfde. Gedrag is ongewenst als het jouw persoonlijke grens overschrijdt. Het kan gaan over pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld, intimidatie, stalking, discriminatie, racisme, machtsmisbruik binnen hiërarchische relaties,… 

Voor wie?

Het Meldpunt GOG is er voor alle (oud-)studenten, (ex-)personeelsleden, derden en alumni die advies willen inwinnen of melding willen maken van situaties van ongewenst grensoverschrijdend gedrag waarbij AP-studenten en/of AP-personeelsleden betrokken zijn. 

 • Ben je student: het meldpunt GOG is de juiste plek, tenzij je een melding wil maken over je externe stageplaats. In dat laatste geval kan je terecht bij de preventiedienst van AP (preventie@ap.be).
 • Ben je personeelslid: het meldpunt GOG is er indien er een student(en) betrokken is. Voor meldingen tussen personeelsleden die naast registratie ook om behandeling vragen, werken we samen met de vertrouwenspersonen personeel van de preventiedienst van AP of van IDEWE, en verwijzen we door.
 • Ben je externe (alumnus, ex-personeelslid, andere): het meldpunt GOG is de juiste plek.

Stappenplan

Onderstaand flowschema toont de weg die je kan volgen wanneer je melding wilt maken van een feit van grensoverschrijdend gedrag. Als je hierop klikt kan je het schema volledig bekijken.

Stappenplan Meldpunt GOG

Waarom melden?

AP Hogeschool wil problemen rond ongewenst gedrag zo vroeg mogelijk detecteren en aanpakken. Met dit Meldpunt GOG bouwen we verder aan de zorg en psychologische steun die we vandaag al bieden. We willen onze dienstverlening nog toegankelijker en makkelijker bereikbaar maken.  
Het Meldpunt GOG is een dienst van de AP Hogeschool. Gebruik maken van onze werking is kosteloos.

Hoe bereik je het Meldpunt?

Het Meldpunt GOG is vertrouwelijk te bereiken:  

 • via het algemeen nummer van het Student Center: 03 220 59 00. Zij zullen je daar verder doorverbinden. 
 • via de digitale meldknop

De vertrouwenspersonen zullen je daarna zo snel mogelijk contacteren.

Bij wie komt de melding terecht?

De vertrouwenspersonen van het Meldpunt GOG zijn professionele hulpverleners van het Student Center. Ze behandelen iedere vraag of melding met de nodige discretie. Er wordt met veel zorg met jouw melding omgegaan. De vertrouwenspersonen hebben beroepsgeheim.

Wat gebeurt er na een melding?

De vertrouwenspersonen nemen na een melding zo snel mogelijk contact met je op. Daarna volgt er meestal een eerste, vertrouwelijk gesprek onder vier ogen. Je mag iemand uit jouw context meebrengen indien dit helpend is om de stap te zetten of steun te bieden.

Soms verwijzen we meteen door naar een andere (al dan niet externe) dienst. Dit kan gaan over:

 • diensten voor officiële procedures binnen AP zoals een tuchtprocedure of ordemaatregel
 • een interne of externe psychologische dienst
 • een externe dienst zoals de politie, meldpunt racisme en discriminatie van Antwerpen, UNIA, Genderkamer, Zorgcentrum na Seksueel Geweld
 • interne of externe (IDEWE) vertrouwenspersonen personeel als je als personeelslid een melding maakt over een ander personeelslid en deze om verdere behandeling vraagt

Dit wordt toegelicht tijdens het eerste moment van contactname. In dit geval vindt er niet noodzakelijk een gesprek plaats tussen de melder en iemand van het Meldpunt GOG. Zo moet de melder niet herhaaldelijk hetzelfde verhaal brengen. Het is dus belangrijk dat melders snel op de juiste plaats terechtkomen met hun melding.

Indien mogelijk wordt er gekozen voor bemiddeling zodat alle betrokkenen, na behandeling van de melding, met wederzijds respect verder kunnen.

We merken soms dat melders geen reactie meer geven nadat ze een melding hebben gedaan en een vertrouwenspersoon van het Meldpunt GOG contact met hen heeft opgenomen. In dat geval wordt de melding geregistreerd, maar kan er verder niets mee gedaan worden. Dit geldt ook voor anonieme meldingen. 

Eerste gesprek

Als de vertrouwenspersonen jou uitnodigen voor een gesprek, luisteren ze naar jouw verhaal en helpen ze je om jouw vraag helder te krijgen. Ze informeren en adviseren je over mogelijke verdere stappen en begeleiden je hierin. Je bepaalt zelf welke stappen al dan niet worden ondernomen.

Dit gesprek kan verschillende vormen aannemen en hoeft niet noodzakelijk over te gaan naar verdere stappen. Enkele mogelijkheden:

 • Je wil als melder enkel jouw verhaal brengen.
 • Je wil een probleemsituatie melden. Je wenst echter anoniem te blijven bij de vervolgstappen, maar rekent er wel op dat de hogeschool actie onderneemt.
 • Je bent getuige van een probleemsituatie en vraagt je af wat je zelf kan doen.
 • Je wil als melder een gesprek tussen een medewerker van het Meldpunt GOG en diegene die naar jou toe ongewenst grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld.
 • Je staat als melder open voor een bemiddelingstraject tussen jou en degene waarover je melding doet.
 • Je kiest ervoor om een formele klacht neer te leggen bij de AP-directie.
 • Je opteert eerder voor externe hulp en hebt nood aan begeleiding bij het vinden van de juiste plek.
 • Je wenst klacht neer te leggen bij de politie en vraagt je af wat daarvoor nodig is en hoe je dat moet doen.
 • ...

 

Registratie is nodig en gebeurt anoniem indien gewenst

De vertrouwenspersonen registreren elke vraag of melding die tot bij het Meldpunt GOG komt (zowel anonieme als niet-anonieme meldingen). Dit gebeurt vertrouwelijk maar niet automatisch anoniem, tenzij je hier als melder naar vraagt. Er zijn voordelen verbonden aan niet-anoniem registreren: zo kan er bij meerdere meldingen, over de tijd heen, ten aanzien van één persoon, meer gedaan worden dan wanneer deze registratie anoniem verloopt. Enkel de vertrouwenspersonen van het Meldpunt GOG hebben toegang tot het registratiedocument.
Voor AP en haar beleid rond grensoverschrijdend gedrag is het alvast belangrijk dat deze registratie gebeurt, zodat er gepast kan gereageerd en bijgestuurd worden.

Een anonieme behandeling kan. Wanneer een melder zijn verhaal brengt bij het Meldpunt GOG, kan hij de vraag stellen om anoniem te blijven bij de vervolgstappen. In dit geval gebeurt noch de melding, noch de registratie anoniem, maar kan de anonimiteit wel gegarandeerd worden buiten het Meldpunt GOG. De melder kan gaandeweg de keuze voor anonimiteit aanpassen.

 

Klachten over de werking van het Meldpunt GOG

Bij klachten over de werking van het meldpunt GOG en de opvolging van grensoverschrijdend gedrag kan je je richten tot de Commissie GOG (commissieGOG@ap.be). De Commissie GOG bestaat uit Directeur Personeel, Directeur Onderwijs en Student, Directeur Student Center (voorzitter) en de preventieadviseur van AP Hogeschool. Deze Commissie GOG komt 4 keer per jaar samen.

 

Dringend hulp nodig?

Tijdens de vakantieperiodes kan je ook contact opnemen en melden, maar is er geen aanwezigheid van de interne vertrouwenspersoon gegarandeerd. Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is altijd bereikbaar, maar kan geen onmiddellijke crisishulp bieden.
Heb je dringende hulp nodig, of nood aan een gesprek, dan kan je daarvoor terecht bij deze noodnummers:
 • Tele-onthaal: 106
 • Dringende medische hulp: 112
 • Zelfmoordlijn: 1813
 • Politie: 101
 • Zorgcentrum na Seksueel Geweld: vind het centrum in jouw buurt via de website van het Zorgcentrum