Overslaan en naar de inhoud gaan

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend is voor iedereen anders. Gedrag is ongewenst als het jouw persoonlijke grens overschrijdt. Het kan gaan over pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld, maar ook over elke andere vorm van ongewenst gedrag: intimidatie, stalking, discriminatie, … 

Voor wie?

AP Hogeschool wil iedereen die bij de hogeschool werkt of studeert een veilige omgeving bieden. Op elk moment. AP hanteert daarom een nultolerantie tegenover grensoverschrijdend gedrag en wil ongewenst grensoverschrijdend gedrag en de gevolgen ervan ernstig nemen en aanpakken, met respect voor alle betrokkenen.
Ook Alumni kunnen terecht bij het Meldpunt GOG.

Waarom melden?

AP Hogeschool wil problemen rond ongewenst gedrag zo vroeg mogelijk detecteren en aanpakken. Met dit Meldpunt GOG bouwen we verder aan de zorg en psychologische steun die we vandaag al aanbieden. We willen onze dienstverlening nog toegankelijker en makkelijker bereikbaar maken.  
Het Meldpunt GOG is een dienst vanuit de AP Hogeschool. Gebruik maken van onze werking is kosteloos. 

Hoe bereik je het Meldpunt?

In de eerste plaats kunnen studenten en medewerkers het Meldpunt GOG vertrouwelijk bereiken  

Joke, Lene en Marc zullen je daarna zo snel mogelijk contacteren. 
 

Bij wie komt de melding terecht?

Joke, Lene en Marc, professionele hulpverleners van het Student Center, behandelen iedere vraag of melding met de nodige discretie. Ze zijn er voor alle studenten, medewerkers, derden en Alumni die advies willen inwinnen of melding willen maken van situaties van ongewenst grensoverschrijdend gedrag waarbij AP-studenten en/of AP-personeelsleden betrokken zijn. 

Er wordt met veel zorg met jouw melding omgegaan. Joke, Lene en Marc hebben beroepsgeheim. 
 

Wat gebeurt er na een melding?

De medewerkers van het meldpunt nemen na een melding zo snel mogelijk contact met je op. Daarna volgt er meestal een eerste, vertrouwelijk gesprek onder vier ogen. De melder mag een vertrouwenspersoon meebrengen. (Mogelijke) verdere stappen of doorverwijzingen worden toegelicht tijdens het eerste moment van contactname. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de melder doorverwezen wordt naar de psychologische dienst van AP.

Indien mogelijk wordt er gekozen voor bemiddeling zodat alle betrokkenen, na behandeling van de melding, met wederzijds respect verder kunnen. 
We merken soms dat melders geen reactie meer geven nadat ze een melding hebben gedaan en er contact met hen is opgenomen. In dat geval wordt de melding geregistreerd, maar kan er verder niets mee gedaan worden. Dit geldt ook voor anonieme meldingen. 
 

Eerste gesprek

Als we jou uitnodigen voor een gesprek, luisteren we naar jouw verhaal en helpen ze je om jouw vraag helder te krijgen. Ze informeren en adviseren je over mogelijke verdere stappen en begeleiden je hierin. Je bepaalt zelf welke stappen al dan niet worden ondernomen.  
Dit gesprek kan verschillende vormen aannemen en hoeft niet noodzakelijk over te gaan naar verdere stappen. Enkele mogelijkheden: 

  • Je wil als melder enkel jouw verhaal brengen 
  • Je hebt weet van een probleemsituatie die je wil melden. Je wenst echter anoniem te blijven bij de vervolgstappen, maar rekent er wel op dat de hogeschool stappen zal ondernemen. 
  • Je bent getuige van een probleemsituatie en vraagt je af wat je zelf kan doen. 
  • Je wil als melder een gesprek tussen een medewerker van het Meldpunt GOG en diegene die naar jou toe ongewenst grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld. 
  • Je staat als melder open voor een bemiddelingstraject tussen jou en degene waarover je een melding doet. 
  • Je kiest er voor om een formele klacht neer te leggen bij de AP-directie.   
  • Je opteert eerder voor externe hulp en zoekt daarin hulp bij het vinden van de juiste plek. 
  • Je wenst klacht neer te leggen bij de politie en vraagt je af wat daarvoor nodig is en hoe je dat moet doen. 
  • … 

 

Registratie is nodig en gebeurt anoniem indien gewenst

We registeren elke vraag of melding die tot bij het Meldpunt GOG komt (zowel anonieme als niet anonieme meldingen). Dit gebeurt vertrouwelijk maar niet automatisch anoniem, tenzij jij hier als melder naar vraagt. Er zijn soms voordelen verbonden aan niet-anoniem registeren: zo kan er bij meerdere meldingen, over de tijd heen, ten aanzien van één specifieke persoon, meer gedaan worden dan wanneer deze registratie anoniem verloopt. Enkel Joke en Lene hebben toegang tot het registratiedocument.  

Voor AP en diens beleid rond grensoverschrijdend gedrag is het alvast belangrijk dat deze registratie gebeurt, zodat er gepast kan gereageerd en bijgestuurd worden. 

Een anonieme behandeling kan wel. Wanneer een melder zijn verhaal brengt bij het Meldpunt GOG, kan deze de vraag stellen om anoniem te blijven bij de vervolgstappen. In dit geval gebeurt noch de melding, noch de registratie anoniem, maar kan de anonimiteit wel gegarandeerd worden buiten het Meldpunt GOG. De melder kan gaandeweg de keuze voor anonimiteit aanpassen.