Overslaan en naar de inhoud gaan

Professionele videomakers gebruiken AI momenteel vooral voor pre- en postproductie

videoproductie

Generatieve AI (Artificial Intelligence) dringt de wereld van videoproductie met rasse schreden binnen. Deze technologie heeft het potentieel om alle aspecten van de videoproductie te transformeren. In welke mate maken Belgische videoproducenten gebruik van AI in het videoproductieproces? Uit de antwoorden van 80 deelnemers van de Video Experience Day (een evenement van AP Hogeschool in samenwerking met Kanaal Z) blijkt dat ze AI vooral inzetten in de preproductie en postproductie. In de productiefase zelf komt AI minder aan bod.  

Hoewel AI het nieuwe ‘hot topic’ is in de creatieve sector, blijkt toch dat veel bedrijven momenteel de bestaande tools nog weinig tot niet inzetten in hun productie-workflow. Dat is ook te zien bij de inzenders van video’s voor de wedstrijd van de Video Experience Day. Op de vraag “In welke mate gebruikt uw bedrijf of organisatie momenteel AI-toepassingen in elke fase van het videoproductieproces?” geeft 64 % van de deelnemers aan AI in één of meerdere fasen van het productieproces te gebruiken. Figuur 1 biedt een overzicht van het percentage inzenders dat AI gebruikt in elke fase en van de meest vermelde toepassingen.

Figuur 1:% inzenders dat momenteel AI-toepassingen gebruikt per fase van het videoproductieproces (n=80)

Meer dan de helft van de deelnemers ziet AI als een bruikbare tool in de preproductiefase (59%). AI kan een meerwaarde zijn bij het generen van moodboards en het visualiseren van concepten. Ook kan AI het schrijfproces van scripts en het maken van storyboards enorm versnellen. Al moet je hier ook mee opletten, want AI is goed in het structureren van verhalen maar slecht in het bedenken ervan.

Slechts één op vijf deelnemers ging al met AI aan de slag in de productiefase. Niet verwonderlijk, aangezien de mogelijkheden beperkter zijn en vooralsnog minder goede resultaten opleveren. De deelnemers geven aan AI-beelden en/of -animaties te genereren aan de hand van eenvoudige tekst (text-to-video) of bestaande afbeeldingen (image-to-video). De tools staan echter nog niet voldoende op punt om kwalitatieve videobeelden te maken. Misschien brengt Sora (OpenAI) hier verandering in?

In de postproductiefase wordt AI meer gebruikt. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat dergelijke tools geïntegreerd zijn in bestaande platformen zoals Adobe. Generated fill, automatische ondertiteling, het toevoegen van VFX, automatische color grading, het creëren van voice overs, …: het is allemaal mogelijk via AI en het zal meer en meer geïntegreerd worden in bestaande tools en zo de workflow vergemakkelijken.  

Er is dus nog veel groei mogelijk op het vlak van de inzet van AI in het videoproductieproces. Bijna alle respondenten geven aan AI in de toekomst te willen inzetten. Slechts één op de tien is momenteel niet van plan om AI te gebruiken. Er is bovendien ook heel wat marge om bij te leren, want op de vraag hoe de implementatie van AI binnen het videoproductieproces de efficiëntie van de eindproducten heeft beïnvloed, geeft drie vierde als antwoord dat het weinig tot een matige impact had.

Video Experience Day

Meer weten over de impact van AI op videoproductie en de kansen en uitdagingen voor de sector? Dit jaar organiseren AP Hogeschool Antwerpen en Kanaal Z de 25e Video Experience Day. Dat is het enige nationale evenement over corporate video, met in deze editie Video & AI als centraal thema. Op 4 juni worden in Kinepolis Brussel de beste bedrijfsfilms van het afgelopen jaar bekroond.

Tickets en info via www.videoexperienceday.be

Gerelateerde artikels