Overslaan en naar de inhoud gaan

Marwan combineert zijn bachelor Integrale Veiligheid met studentenraad én een foodtruck

Marwan in actie

Marwan Sakkaki is derdejaarsstudent in de bachelor Integrale Veiligheid, co-oprichter van een foodtruck én sinds dit academiejaar ook de gloednieuwe voorzitter van onze Algemene Studentenraad (ASAP). Hoog tijd dat we eens kennis maken met deze geëngageerde student.

Waarom heb je voor Integrale Veiligheid bij AP Hogeschool gekozen?

“In het secundair onderwijs volgde ik Elektromechanica en was ik nogal geïnteresseerd in veiligheid & regelgeving. Zo kwam ik uit bij de bachelor Integrale Veiligheid. Vooral de aanpak van deze unieke richting sprak me meteen aan. Zo vind ik dat de opleiding écht een goede theoretische basis biedt omtrent veiligheid, milieu, wetenschap en technologie. Dit ruim scala aan basiskennis mag je ook meteen omzetten in de praktijk aan de hand van oefeningen & projecten.”

Hoe lang ben je al actief in de studentenraad?

“Dit is mijn derde jaar in de studentenraad. Mijn eerste jaar was ik ook al voorzitter, maar dan van onze departementale studentenraad (DSR). Vorig jaar zat ik als gewoon lid bij de hogeschoolbrede studentenraad (ASAP), want die is samengesteld uit twee studentenvertegenwoordigers van elke DSR. Dit jaar zal ik de ASAP zelf mogen besturen als voorzitter.”

Waarom heb je je dit jaar als voorzitter van de ASAP kandidaat gesteld?

“Na twee jaar als studentenvertegenwoordiger had ik de smaak te pakken. Ik voel me nu voldoende ingewerkt en ik ben het gewend om alle ballen in de lucht te houden. Maar ik heb wel grote schoenen te vullen, want jaren geleden was Ben Windey (toen ook student Integrale Veiligheid) voorzitter van de ASAP. Gelukkig krijg ik ook hulp van medestudenten. Ik word onder meer bijgestaan door Jens van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (die vorig jaar zelf voorzitter was) en Kato van het departement Media, Design & IT.”

Ook naast school heb je een drukke agenda?

“Ik combineer mijn engagement als studentenvertegenwoordiger niet alleen met mijn opleiding, maar ook met een foodtruck die ik manage samen met drie vrienden. Het idee is ontstaan uit een gedurfde poging die we hebben gemaakt bij een foodtruckfestival SMAAK. Van daaruit zijn we stilletjes gegroeid naar een breder publiek. We proberen de taken zowat gelijkmatig te verdelen onder ons drie, maar ik word natuurlijk wel warm van zaken zoals brandveiligheid. Als de brandweer ons komt controleren, komt mijn rol als ambitieuze preventieadviseur wel naar boven (lacht).

Studeren, een foodtruck runnen en ook nog zetelen in de studentenraad vraagt natuurlijk wel om een goede planning. Daarom heb ik mijn studies ook bewust gespreid. Op die manier kan ik realistische doelen stellen en blijft mijn studietraject haalbaar. Ik voel dat er een betere balans is tussen school, werk en studentenvertegenwoordiging."

Als de brandweer ons komt controleren, komt de ambitieuze preventieadviseur in mij wel naar boven. (lacht)

Heb je als studentenvertegenwoordiger het gevoel dat er écht geluisterd wordt naar jullie?

“Ik vind het fijn dat we nu een ‘kleiner’ departement zijn, want de band is nauwer. Ik geloof onze departementale staf (departementshoofd, opleidingshoofd en tal van lectoren) écht wanneer zij met ons rond de tafel zitten: zij zijn oprecht geïnteresseerd in hoe wij als studenten het onderwijs ervaren. Zij namen van in het begin zelf het initiatief om ons te bevragen en de communicatie loopt ook spontaan.”

Ik geloof onze departementale staf écht wanneer zij met ons rond de tafel zitten. Zij zijn oprecht geïnteresseerd in hoe wij als studenten het onderwijs ervaren.

Op AP-breed niveau betrekken ze ons ook goed. AP koos studentenbetrokkenheid als een van de sturende principes en vanuit de ASAP hebben wij zeker veel inspraak. We zaten mee rond de tafel bij het formuleren van de onderwijsvisie en bij de visie op studentenondersteuning. 

Er zijn directeurs die wij minstens maandelijks spreken en bij de verschillende diensten staat de deur altijd open. Dat wil niet zeggen dat ze onze ideeën altijd volgen natuurlijk, maar men vraagt wel naar onze visie."

Wat zijn je dromen en plannen voor de toekomst?

"In de zomer van 2024 plan ik eerst en vooral af te studeren (lacht). Zoals ik al zei, combineer ik nog heel veel. Dat is omdat heel veel uiteenlopende dingen mij interesseren. Ik hoop wel nog onze foodtruck verder te zetten en daarnaast zou ik graag aan de slag gaan op de luchthaven als veiligheidscoördinator.

Verder hoop ik dat de hogeschool blijft investeren in de studentenstem. Wij ervaren alle onderdelen van het onderwijs dat jullie ons bieden, dus wij zijn ervaringsdeskundigen bij uitstek. Soms zien wij oplossingen of knelpunten waar medewerkers misschien niet meteen aan denken. Ik denk dat we er samen een nog betere hogeschool van kunnen maken."

Gerelateerde artikels