Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezocht: bedrijven voor de begeleidingsgroep Creative AI

Een persoon die werkt met Creative AI

Dankzij generatieve AI-tools staan we aan de vooravond van een revolutie in de creatieve sector. Door onze focus op vier pijlers (kennisverspreiding, verbetering workflow, beeldtaal en UI/UX), bieden we tools voor de creatieve sector en bedrijven met een hoge visuele nood om de productiviteit, de mogelijkheden tot visuele expressie en de klantentevredenheid te verhogen.

Wil je tekst transformeren tot indrukwekkende afbeeldingen, schetsen tot fotorealistische illustraties, zwart-witfoto's tot kleurenbeelden, afbeeldingen omzetten in bewegende beelden en nog zoveel meer? Wil jij vanuit jouw organisatie, met een minimum aan tijdsinvestering, deelnemen aan een onderzoeksproject van een Vlaamse hogeschool? Dat kan! Als bonus kan je na afloop de projectresultaten onmiddellijk in jouw organisatie implementeren. AP Hogeschool wil voor de TETRA-oproep van februari 2023 een projectaanvraag indienen rond Creative AI. Daarom zijn we op zoek naar bedrijven en organisaties om deel te nemen aan de ‘begeleidingscommissie’ van ons TETRA-onderzoekproject. Hieronder alvast meer info over de aanvraag. 

Korte schets van de probleemstelling

Lang werd gedacht dat neurale netwerken niet in staat zouden zijn om realistische beelden te genereren. De voorbije jaren is de ontwikkeling van deze technologie in een stroomversnelling gekomen. Via Variational Autoencoders, Generative Adversarial Networks & Diffusion Models kunnen schetsen omgevormd worden tot fotorealistische afbeeldingen, kunnen zwart-witfoto’s in hoge resolutie worden gereconstrueerd als kleurenbeelden, kan tekst omgevormd worden tot realistische of stilistische afbeeldingen en nog veel meer. Binnen het PWO-project AI-Driven Design (AIDD) brachten we binnen AP eerder al de mogelijkheden van creative AI in kaart voor brand design, videoproductie en virtual reality. De laatste innovaties in dit vakgebied gebeuren op basis van diffusiemodellen: recente voorbeelden zijn applicaties zoals DALL-E 2, Midjourney en Stable Diffusion. Generative AI-algoritmen evolueren razendsnel op het gebied van kwaliteit, toepassingsmogelijkheden en user experience. De publieke perceptie is echter verdeeld: media artikels stellen de vraag of het beroep van creative design ten dode opgeschreven is en creatieve professionals ervaren veel frustratie om via deze AItools tot commercieel bruikbaar beeldmateriaal te komen.

Doelstelling van het projectidee

Wij zijn ervan overtuigd dat generative AI enerzijds creative design agencies kan ondersteunen (en niet vervangen) in het creatieproces om de productiviteit en klantentevredenheid te verhogen en dat de tools anderzijds kunnen gebruikt worden door professionals die wel nood hebben aan een visuele expressie van hun ideeën maar de nodige kennis ontbreken die het gebruik van professionele grafische softwarepakketten vereist. Mogelijke activiteiten tijdens de uitvoering Dit project beoogt het verhogen van de impact van generative AI op verschillende manieren: verbetering workflow, kennisverspreiding, beeldtaal, en UI/UX.

Verwachting van het projectresultaat

  • Een workflow uitwerken waarmee creatieve professionals AI kunnen integreren in de bestaande designworkflow om sneller en effectiever inspiratie te bekomen en om efficiënt concept art en moodboards op te stellen.
  • De doelgroep informeren van de laatste verwezenlijkingen. Generative AI is één van de domeinen binnen AI die razendsnel vooruitgaan. Zowel voorals nadelen van bestaande tools wijzigen aan een hoog tempo, en nieuwe toepassingsmogelijkheden worden op wekelijkse basis uitgerold. We willen een radarfunctie vervullen om de nieuwe kennis voor de betrokken sectoren objectief en op het niveau van de sector te verspreiden. Deze radarfunctie omvat niet enkel technologische vernieuwingen maar ook juridische kaders die worden uitgewerkt door overheden op verschillende niveaus. Dit project is zelfs een uitermate geschikte voedingsbodem om de wensen van de betrokken sectoren te aligneren met regionale en federale bestuursorganen en daarbij goed na te denken over intellectueel eigendom, de copyrightwetgeving, het commercieel gebruik van materiaal, enzovoort.
  • De beeldtaal helpen verbeteren door een methodiek uit te werken waarmee (creatieve) professionals zichzelf op een originele manier kunnen uitdrukken met de hulp van text-to-image modellen. Via deze methodiek kunnen tekstprompts op een efficiënte wijze worden vertaald in visueel beeldmateriaal dat inspirerend werkt en dat een accurate representatie van de visie van de auteur is.
  • Creatieve professionals vereisen meer controlemogelijkheden om te gaan van concepten naar commercieel bruikbaar professioneel beeldmateriaal. We willen daarom onderzoeken welke vernieuwingen mogelijk zijn om de zwarte doos achter de open-source generative AI-algoritmen te openen en daardoor toe te laten dat professionals iteratief tot inzetbare resultaten komen.
  • Use cases rond reclame/marketing, video, design en media.

afbeelding

Voor wie is dit Tetra-project relevant?  

We nodigen creatieve professionals uit diverse sectoren uit om lid te worden van de begeleidingsgroep: 

  • Designbureaus 

  • Mediabedrijven en productiehuizen 

  • Marketing en reclamebureaus 

  • XR agencies  

Interesse? Neem zeker contact met ons op!

Via immersivelab@ap.be of via Jeroen Cluckers

Gerelateerde artikels