Overslaan en naar de inhoud gaan

AP realiseert collectieve impact bij dak- en thuisloze jongeren

Gwendy met collective impactmodel

1 op de 5 dak- en thuisloze volwassenen in België is jonger dan 26 jaar. 15% tot 30% van deze groep heeft een verleden in de jeugdzorg. Experten van AP Hogescholen helpen ondersteuningsnetwerken deze problematiek aan te pakken.

Sinds 2018 werken we actief mee aan projecten die dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen tracht de wereld uit te helpen. In samenwerking met het Departement Opgroeien zetten we coalities op in verschillende steden. Dit doen we aan de hand van een collectief impactmodel waarbij we verschillende organisaties en belanghebbenden samenbrengen om een gemeenschappelijke uitdaging, een sense of urgency, aan te gaan.

Op dit moment zijn er in Vlaanderen een 13-tal ‘A Way Home’-coalities. In deze coalities zetelen lokale besturen, jeugdwerk- en zorg, welzijnsorganisaties, VDAB, geestelijke gezondheidszorg… Er wordt per regio gekeken welke organisaties mee rond de tafel moeten zitten.

Collectief impactmodel
Hoe ondersteunt AP deze coalities?

AP-experten Gwendy Moentjens, Elias Storms en Els De Ceuster van kenniscentrum Mens en Maatschappij coachen momenteel 4 coalities. We denken mee na over hun organisatiestructuur en organiseren workshops rond specifieke topics uit het collectieve impactmodel. De impact die we bereikten, situeert zich op verschillende niveaus. Deelnemers gaven aan dat ze door de ondersteuning op een andere manier zijn beginnen vergaderen, communiceren en andere partners betrokken. Zo vond Mind the Gap Leuven opvang voor dak- en thuislozen in de Abdij van Vlierbeek, een vruchtbare samenwerking met de Kerkfabriek en Stad Leuven. In Gent daarentegen bekijken ze samen met woonzorgcentra welke leegstaande woningen van hun inwoners kunnen dienst doen als tijdelijk verblijf voor de jongeren.

Bij sommige coalities betekende dit dat jongeren sneller bij de juiste personen/instanties terecht kwamen, dat dak- en thuisloosheid van jongeren meer op de lokale politieke agenda kwam te staan of dat er concrete acties genomen werden die voorheen niet met hetzelfde resultaat mogelijk waren. Op niveau van de A Way Home-beweging in Vlaanderen, zorgden we mee voor de uitwisseling van good practices, de verkenning van de gedeelde probleemstelling en de exploratie van hoe cijfermateriaal en een gedeelde boodschap kan bijdragen tot het bereiken van het doel.  

Toch merkten we dat met de lerende netwerken heel mooie, concrete initiatieven en resultaten ontstonden die voorheen zonder een andere manier van samenwerken niet mogelijk waren geweest.

Onderzoeker Gwendy Moentjens deelt haar ervaring uit het project: “In een dergelijk traject zitten soms heel wat leerpijnen en uitdagingen. Het proces ging soms traag en coalities wilden soms te snel resultaat. Toch merkten we dat met de lerende netwerken heel mooie, concrete initiatieven en resultaten ontstonden die voorheen zonder een andere manier van samenwerken niet mogelijk waren geweest. We kregen de feedback dat we een aantal waardevolle aanknopingspunten hadden aangereikt waarmee de coalities op een praktische manier de slag konden. Coalities gaven ook aan dat we hen aan het denken hebben gezet en dat dit hen geholpen heeft om meer flexibel stil te staan bij hoe zij met uitdaging en om konden gaan. Het hielp hen ook beseffen welke belangrijke stappen er al waren.”

Momenteel onderzoeken we hoe we de coalities nog beter kunnen ondersteunen en begeleiden aan de hand van impactgedreven handelen. Daarnaast bouwen we dankzij Departement Oproeien samen met partners Back on Track, Oranjehuis en SAM vzw een coachingstraject uit voor nieuwe coalities.

Gerelateerde artikels