Overslaan en naar de inhoud gaan

AP zet zich in voor digitale inclusie

foto

AP Hogeschool zet zich actief in voor de bevordering van digitale inclusie via twee belangrijke onderzoeksprojecten uit met als doel digitale inclusie te bevorderen, in opdracht van zowel het Departement Werk en Sociale Economie als de stad Sint-Niklaas.

De digitale transformatie voltrekt zich in een snel tempo en brengt tal van efficiëntieverbeteringen met zich mee. Het is echter een uitdaging om iedereen mee te nemen in deze digitale omslag. Hierdoor dreigt digitale uitsluiting voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, kansarmen en laaggeschoolden.

Om dit tegen te gaan riep het Departement Werk en Sociale Economie van Vlaanderen de Digibanken in het leven, een initiatief waarin lokale besturen en andere actoren subsidie kunnen krijgen voor dienstverleningsactiviteiten die tot doel hebben digitaal zwakkeren op weg te helpen. Op deze manier kunnen ze toegang krijgen tot hardware, digitale vaardigheden aanleren of hulp krijgen bij digitale vragen.

Theoriegestuurde impactevaluatie van het project Digibanken voor Departement Werk en Sociale Economie

Elk initiatief moet geëvalueerd worden. Komen de gespendeerde middelen ook effectief ten goede van deze digitaalarme inwoners? Om op deze vraag een antwoord te bieden schakelde het departement AP Hogeschool in. We werden ingeschakeld vanwege onze ruime ervaring in sociale impactevaluaties via eerder praktijkgericht onderzoek, evenals opdrachten voor onder andere de Stad Antwerpen. Daarnaast voeren we onderzoek naar digitale transformatie. De Universiteit  Antwerpen draagt bij met expertise op het gebied van de digitale kloof. Samen richten we het onderzoek op de beoordeling van de effectiviteit van het Digibanken-initiatief, inclusief wanneer het werkt, voor wie het werkt en onder welke omstandigheden. Deze programma-theoriegestuurde benadering biedt diepgaand inzicht en verzamelt input voor aanbevelingen.

In het project evalueren we de impact van het Digibanken-initiatief. We evalueren niet enkel of de initiatieven werken, maar ook wanneer ze werken, bij wie, en onder welke omstandigheden. Met deze programma-theoriegestuurde benadering ontrafelen we veel meer kennis over de effectiviteit en verzamelen we input voor aanbevelingen.

Na een eerste fase bevragingen concluderen we dat de kennis over de Digibanken erg versnipperd is. Daarnaast merken we op dat de samenwerking tussen de coördinerende instelling enerzijds en de vrijwilligers en partners anderzijds een cruciale factor kan zijn in het succes van het initiatief.

In de volgende fase van het onderzoek zullen we focusgroepen houden met een selectie van initiatieven en ook interviews afnemen met de einddoelgroep om tot conclusies en aanbevelingen te komen.

Digitale inclusie in Sint-Niklaas: Een behoefte-analyse en sociale impactevaluatie

Terwijl AP al bezig was met het onderzoek voor het Departement Werk en Sociale Economie, kwam ook stad Sint-Niklaas met een gelijkaardige vraag om alle initiatieven rond digitale inclusie (waaronder de Digibanken) te evalueren. AP zag dit als een mooie opportuniteit om haar kennis in dit thema te verdiepen en ging in op de vraag.

Voor dit onderzoeksproject verzamelen we data uit proxy-interviews, we bevragen niet de einddoelgroep maar experten, mensen met kennis over deze doelgroep. We analyseren ook of de data die verzameld en geregistreerd wordt binnen de initiatieven nuttig is en onderzoeken de nood aan nieuwe indicatoren om impact te meten.

AP staat open voor nieuwe samenwerkingen

AP Hogeschool staat open voor nieuwe samenwerkingen en biedt zowel contractonderzoek, consultancy, workshops als 4 uur gratis advies aan organisaties binnen het Blikopenerproject. Als jouw organisatie behoefte heeft aan sociale impactevaluatie of expertise op het gebied van digitale transformatie en inclusie, aarzel dan niet om contact op te nemen via dienstverlening@ap.be.

Gerelateerde artikels