Overslaan en naar de inhoud gaan

Workshop: Sociaal Werk - Krachtgericht Werken

Aan de hand van een realistische opdracht uit het werkveld krijgen leerlingen inzicht in de handelingsprincipes van 'krachtgericht werken', de basis van het sociaal werk.

Programma

We starten deze workshop voor vijfde- en zesdejaarsstudenten met een korte toelichting over het werkveld van het sociaal werk en de rol van een maatschappelijk assistent. De leerlingen gaan daarna zelf aan de slag met een realistische casus in groepjes van vier tot zes studenten. Op basis van de situatie van  'Anke', 'Armin' en hun gezin zoeken leerlingen naar de concrete hulpvragen en noden en de organisaties in de sociale sector die daarin tegemoet komen. Ze doen dit vanuit drie verschillende invalshoeken: als sociaal-cultureel werker, maatschappelijk werker en als personeelswerker.

Als afsluiting bespreken we de resultaten samen in de klasgroep. De leerlingen krijgen inzicht in het takenpakket van een maatschappelijk assistent en in de basisprincipe van 'krachtgericht werken'. Aan het einde van de sessie krijgen ze nog de kans om vragen te stellen en staan we even stil bij de opleiding. Dit kan hen helpen wanneer ze binnenkort een beroeps- en/of studiekeuze moeten maken.

Praktisch

  • Duur: 2 lesuren 
  • Maximum aantal deelnemers: een klasgroep
  • Locatie: bij u op school op onze campus Spoor Noord in Antwerpen, digitale variant in onderling overleg
  • Interesse of meer vragen? Neem contact op met de opleiding Sociaal Werk voor meer informatie.