U bent hier

Wetenschap en Techniek

Student IV in de prijzen

Lennert Balthasar, student Integrale Veiligheid, mocht tijdens de VMx-beurs de prijs voor beste eindwerk voor het behalen van het attest Milieucoördinator niveau B in ontvangst nemen. 

VMx, de beroepsvereniging voor alle milieuprofessionals, reikte op 19 oktober 2017 de award voor beste milieucoördinator uit. AP-student Lennert Balthasar waagde zijn kans en werd uit alle inzendingen genomineerd als één van de drie studenten die hun eindwerk mochten voorstellen tijdens het event. Een succesverhaal, want Lennert mocht de eerste prijs voor het beste eindwerk in ontvangst nemen.

In zijn eindwerk voerde Lennert onderzoek uit naar minirecyclageparken. Deze hebben als doel om het inzamelen van afval op een zo eenvoudig mogelijke wijze te laten verlopen. Door centraal in de stad afval in te zamelen, creëert men een plaats waar inwoners gemakkelijk terecht kunnen met hun vuilnis. Dankzij deze recyclageparken kan men afstappen van de conventionele openingsuren en geraken bewoners van de stad hun afval op een snelle en efficiënte manier kwijt. Het project van Lennert focuste voornamelijk op de stad Hasselt, maar in verder overleg met de stad en de provincie zou dit project op termijn verder uitgerold worden over heel Limburg.

Met deze award wil VMx het beroep van milieucoördinator extra in de schijnwerpers plaatsen, alle aanwezigen kregen op de beurs de kans om interessante contacten te leggen tijdens het netwerkmoment. Naast een certificaat en mooie prijs van VMx en Wolters Kluwer, kon Lennert dus ook met talrijke nuttige connecties naar huis terugkeren.

Lennert Balthasar student IV VMx prijs