U bent hier

Wetenschap en Techniek

Nieuwe koelinstallatie beter voor milieu

Onderzoekers aan de AP Hogeschool hebben voor een wereldwijde primeur gezorgd. Als eersten ontwikkelden ze een koelinstallatie waarmee warmte gerecupereerd kan worden voor industriële toepassingen. Dankzij de techniek zouden heel wat sectoren hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. 

Je kan de werking van de experimentele installatie vergelijken met een gewone koelkast die thuis in je keuken staat. De warme lucht laat een koelvloeistof verdampen, waardoor de temperatuur in de koelkast daalt en de warmte langs de achterkant afgevoerd wordt. In gewone koelkasten is die verdampingswarmte erg laag, waardoor die gewoon vrijkomt en niet hergebruikt kan worden.

De koelinstallatie“Om nuttig te zijn voor industriële toepassingen, moet de afvalwarmte minimaal 80 tot 85°C zijn”, zo vertelt AP-opleidingshoofd Elektromechanica Amedee Beylemans. “Bij een lagere temperatuur zou je eerst extra energie moeten toevoegen om uiteindelijk nieuwe energie te genereren, en heeft het hele project geen nut.” Het was dus de bedoeling om een koelinstallatie te bouwen die deze hoge afvalwarmte wel produceert, zodat deze hergebruikt kan worden in industriële toepassingen.

Wereldwijde primeur

Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het principe staat al in heel wat internationale onderzoeken beschreven, maar niemand wist de theorie ook effectief om te zetten in de praktijk. Onze onderzoekers wisten de hogere verdampingswarmte te bekomen door voor een ander koelmiddel te kiezen: koolstofdioxide of CO2.  Dat is een natuurlijk en ozonvriendelijk gas dat onder meer ook vrijkomt bij het brouwen van bier, en in vergelijking met andere koelstoffen draagt het veel minder bij aan het broeikaseffect. Bovendien ligt het energieverbruik van een CO2-installatie ook nog eens 5 tot 15 procent lager dan bij installaties met een andere koelvloeistof.

De wetenschappers slaan dan ook een driedubbelslag door CO2 als koelmiddel te gebruiken. Zo doen ze onderzoek naar het energetisch voordeel van warmteterugwinning en bepalen ze bij welke condities warmteterugwinning economisch zinvol is. Daarnaast beperken ze ook de ecologische voetafdruk tot een minimum. Voor dat alles kan AP bovendien rekenen op de financiële ondersteuning en technische expertise van Cofely Axima (GDF Suez).

Inbreng van studenten

De koelinstallatieVolgens Beylemans “gaat het wereldwijd om het eerste ontwerp van en de eerste experimenten met dit type koelinstallatie”. Vooral omdat je een tiental parameters kan aanpassen, en je de impact daarvan meteen visueel kan weergeven. Dat softwareprogramma werd in 2014 trouwens geschreven door Robin De Bock, toen laatstejaars Elektromechanica - klimatisering.

De experimenten met de installatie gingen in september 2015 van start en worden in een eerste fase uitgevoerd door de onderzoekers. Vanaf 2016 wordt Bruno De Mont, eveneens laatstejaars Elektromechanica – klimatisering, ingeschakeld om mee testen uit te voeren in het kader van zijn bachelorproef.  “In een latere fase zullen onze studenten Elektromechanica tijdens een praktijkopdracht ook actief aan de slag gaan met de installatie”, aldus Beylemans.