U bent hier

Wetenschap en Techniek

Bijspijkercursus wetenschappen

Voor de opleidingen Biomedische Laboratoriumtechnologie, Chemie en Voedings- en Dieetkunde heb je een flinke wetenschappelijke basis nodig. Veel van je vakken in deze opleiding zijn wetenschappelijk getint. Heb je die achtergrond niet gekregen op de middelbare school? Geen probleem: speciaal voor jou ontwikkelden we het bijspijkercursus Wetenschappen. Daarmee verhogen je slaagkansen op het bachelordiploma zienderogen.

Als je uit een richting komt met een beperkt programma wiskunde en natuurwetenschappen - we bedoelen een richting met minder dan 3 uur wiskunde per week - is het niet evident om onmiddellijk aan de inhoud en het tempo van het gewone programma aan te sluiten. Tijdens het bijspijkertraject krijg je daarom een een uitgebreide, tragere herhaling van de wiskunde en natuurwetenschappen uit het secundair, met veel aandacht voor het inoefenen.

4 uur per week wiskunde en wetenschappen

De bijspijkercursus zit heel eenvoudig in elkaar. Gedurende je eerste bachelorjaar krijg je 4 uur per week specifiek les in wiskunde en wetenschappen en leer je ‘leren’. Daarmee brengen we je op het niveau van een student die in de middelbare school een grotere wetenschappelijke bagage kreeg.

Je kan de bijspijkercursus op twee manieren volgen:

  • Je kiest om alle lessen te volgen. Zo bouw je geleidelijk basiskennis op.
  • Je kiest om bepaalde lessen te volgen. Zo fris je specifieke onderwerpen op.

Voor de start van het academiejaar nodigen we je uit om je basiskennis te toetsen. Aan de hand van de resultaten kan je beslissen hoe je de bijspijkercursus volgt.

Bij de start van het academiejaar krijg je een inhoudstafel van de inhoud van alle bijspijkerlessen. Deze lessen gaan door op een voor alle eerstejaarsstudenten lesvrij moment. We bouwen de lessen op zodat ze - waar mogelijk - aansluiten op de noden van de opleidingsonderdelen van het eerste jaar. Naast het bijspijkeren van wiskunde en chemie, zijn er ook een aantal lessen voorzien waarin gewerkt wordt aan je studievaardigheden.

Afstuderen na 3 of 4 jaar

Bij je inschrijving kan je kiezen om het volledige opleidingsprogramma te volgen of kan je beslissen om een aantal opleidingsonderdelen uit te stellen. Dit gebeurt steeds in overleg met je opleidingshoofd.

We raden aan om te starten met het volledig programma. Zo krijg je een beter beeld van waarom je de basis nodig hebt. Als dit te zwaar blijkt dan kan je na enkele weken uitschrijven voor een deel van het programma.

Meer weten over het bijspijkertraject?

Neem dan contact op met Veerle Van Vlaslaer:
veerle.vanvlaslaer@ap.be.